Statsbudsjett 2021: Ny kildeskatt er symboltiltak

skatt

Regjeringen foreslår innføring av kildeskatt på renter og royalties for å forhindre flernasjonale selskaper fra å flytte overskudd ut av landet gjennom kunstig høye rente- og royaltybetalinger. Dette vil kun øke kompleksiteten og skape merarbeid for næringslivet mener Deloittes skatteeksperter.

Finansdepartementet foreslår gjennom statsbudsjett å innføre kildeskatt på renter og royalties. Flernasjonale selskaper kan i dag flytte overskudd ut av landet gjennom kunstig høye rente- og royaltybetalinger fra selskap i Norge til foretak i utlandet. Departementet ønsker å gjøre noe med dette, og foreslår kildeskatt som innebærer 15% kildeskatt på renter, og 15% kildeskatt på royalties.

Forslaget er en videreføring og oppfølging av Skatteutvalgets anbefalinger avgitt i NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, og foreslås med virkning fra 1. juli 2021. Deloitte har gjennomgått forslaget som ble presentert 7. oktober og oppfatter at dette har blitt mye styr for veldig lite.

– Vi er normalt tilhengere av lovgivning som bidrar til forenkling og effektivisering, men basert på lovforslaget er det vanskelig å tro annet enn at man foreslår å innfører dette kun for syns skyld. Etter vår mening resulterer dette kun i økt kompleksitet og merarbeid for næringslivet som – etter at selskapene har tilpasset seg – ikke vil resultere i økt skatteinntekt for Norge, sier partner og advokat Wensing Li. 

– Finansdepartementet bør heller fokusere arbeidet sitt på større internasjonale skatteavtaler som bidrar til en rettferdig fordeling av skatt og avgifter.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.