Skanska lanserer klimanøytral asfalt

skanska

Allerede neste asfaltsesong er Skanska klar til å levere klimanøytral asfalt i Norge. Etter flere års forskning og utvikling har Skanska klart å utvikle en klimanøytral asfalt for det kommersielle markedet. 

– Dette er et gjennombrudd innen asfaltforskningen og vi gleder oss til å ta dette unike asfaltproduktet ut i markedet, forteller Håkon Tufte-Lyngdal, adm. direktør i Skanska Industrial Solutions Norge.   

Skanska har allerede levert et fullskalaprosjekt med 18 000 tonn klimanøytral asfalt på veg 620 i Dalarne i Sverige. Dette prosjektet gikk helt etter planen, og nå ruller Skanska klimanøytral asfalt ut i hele Norden.  

– Vi er trolig den første entreprenøren i verden som kan levere klimanøytra asfalt. Det er vi selvsagt stolt av, forteller Håkon Tufte-Lyngdal, som har stor tror på at kundene i Norge vil bestille den nye klimanøytrale asfalten.

Det norske markedet ligger nemlig langt fremme når det kommer til å etterspørre klimanøytrale løsninger:  

– Vi har en rekke store kunder, som for eksempel Oslo kommune og Statens Vegvesen, som har svært ambisiøse mål for klimareduksjoner i sine prosjekter, og som nok vil finne dette produktet interessant.  Vi starter med å tilby klimanøytralitet på noen av asfaltproduktene våre, for så å skalere opp fremover. Vår ambisjon er å gjøre hele vår virksomhet klimanøytral og da er dette et stort steg på veien.

Det som gjør asfalten unik er bruken av et helt nytt bindemiddel. I den klimanøytrale asfalten erstattes nemlig bitumen, som utvinnes av fossil råolje, delvis med et biobindemiddel. Fordi asfalt er 100% resirkulerbart, vil karbondioksidet som tas opp og bindes i biobindemiddelet lagres i lang tid i stedet for å slippes ut i atmosfæren. På den måten kan den mindre mengden karbondioksidutslipp som blir igjen fra produksjonsfasen balanseres slik at vi oppnår klimanøytralitet.  

– Vi er allerede godt i gang med å gjøre mindre justeringer av våre produksjonslinjer slik at vi kan levere klimanøytral asfalt til alle som ønsker det neste asfaltsesong.

Den klimanøytrale asfalten har selvsagt blitt grundig testet før den nå tilbys markedet.  

– Alle våre laboratorietester viser at biomiddelet vi bruker i asfalten holder kvaliteten vi håpet på. Samtidig har også asfalten nøyaktig de samme egenskapene som tradisjonelt produsert asfalt, avslutterHåkon Tufte-Lyngdal i Skanska Industrial Solutions. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.