Sjøfartsdirektoratet anbefaler obligatorisk småbåtregister

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottok i dag en utredning fra Sjøfartsdirektoratet som anbefaler regjeringen å opprette et obligatorisk småbåtregister. Nå starter arbeidet med å se på hvordan et register kan se ut.

– Jeg er positiv til anbefalingen om å opprette et obligatorisk småbåtregister. Sjøfartsdirektoratet har nå levert en utredning som viser at et register kan være positivt for sjøsikkerheten, miljøet og for å bekjempe kriminalitet. Derfor går vi nå i gang med et arbeid som skal se på hvordan et slikt register eventuelt kan fungere, hvor det skal ligge og hva det skal koste, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I februar i år fikk Sjøfartsdirektoratet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Justis- beredskapsdepartementet, om i å utrede om det bør innføres et nasjonalt obligatorisk småbåtregister.

– Vår faglige anbefaling er tydelig på å innføre et obligatorisk småbåtregister ut fra både sikkerhets- og miljøhensyn. Så vil det alltid være krevende å sette en grense, men der har vi hatt gode runder internt med våre fagfolk og mener at en grense på 4,5 meter, samt alle fritidsbåter med 25 hk/19 KW eller mer, er en grense som ivaretar både ønske om et register for de fleste fritidsfartøy samtidig som det har en avgrensing mot de aller minste farkostene. Vi er sikre på at et slikt register vil være et viktig bidrag i det totale arbeidet med både sikkerhet og miljø. Dette vil blant annet gjøre det lettere å spore opp etterlatte båter, som har vært et stort miljøproblem, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

For at alle skal ha en hyggelig opplevelse på sjøen er det viktig å tenke på sikkerhet og hensynsfull atferd. Antallet omkomne i forbindelse med fritidsfartøy viser at arbeid med sjøsikkerhet er særdeles viktig. Utredningen fra Sjøfartsdirektoratet viser blant annet at obligatorisk registrering vil kunne løse flere sikkerhetsutfordringer på sjøen.

– Det er for mange ulykker til sjøs. Jeg tror en registreringsplikt vil kunne bidra til å øke sjøsikkerheten ved at vi får bedre kontroll med eiere av fartøyene, noe som gjør oss bedre rustet til sjøredningsoppdrag. Det kan bidra til at flere ressurser blir tilgjengelige når det oppstår flere behov for nødhjelp samtidig, og unngå at man bruker store ressurser på falske redningsoperasjoner, sier Skjæran.

Sjøfartsdirektoratet vil levere sin anbefaling om innretning av et mulig register i starten av september. Et eventuelt lovforslag fra regjeringen kommer på et senere tidspunkt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.