Rettelse i saken om Manglerudhjemmet i Oslo

hrs

Bodøposten.no publisert nylig saken Skal demente byttes ut med asylsøkere? som omhandler at et botilbud for eldre så ut til å byttes ut med botilbud for asylsøkere i Oslo.

Bodøposten.no har mottatt en rettelse fra Henrik Mevold som er direktør samfunnskontakt i Oslo kommune. I eposten er det informasjon vi i Bodøposten.no ikke var klar over da vi publiserte saken om Manglerudhjemmet i Oslo. Her er rettelsen fra Oslo kommune:

Les også:  Sykefravær skaper utfordringer i Vefsn

Sykehjemsetaten i Oslo kommune drifter helsehus-, langtidshjem-, aldershjems- og dagsenterplasser basert på bydelenes bestilling. Bydelene fatter vedtak og kjøper de plassene som de vurderer å være det beste omsorgstilbudet til sine innbyggere. Sykehjemsetaten drifter rundt 4300 heldøgns pleie- og omsorgsplasser.

Bydel Østensjø har bestemt at de ikke lengre ønsker å kjøpe aldershjemsplasser ved Manglerudhjemmet. Aldershjemstilbudet erstattes derfor fra 1. juni 2018 med et annet omsorgstilbud tilpasset beboernes omsorgsbehov og ønsker. Av totalt sju aldershjemsplasser er kun fem plasser i bruk. Bydelene gjør en vurdering av omsorgsbehov i samarbeid med den enkelte og pårørende for å finne det beste tilbudet for den enkelte. Den enkelte beboers behov for omsorg vil være avgjørende for hva som er best for den enkelte og bydelene har tett dialog med de pårørende i dette arbeidet.

Les også:  LESERINNLEGG: Asylinnvandringen må stoppes

Skal asylsøkere inn der i stedet?
Sykehjemsetaten drifter heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Utleie av boliger til asylsøkere er ikke en del av Sykehjemsetatens oppdrag.

Det er derfor ikke noen planer om noe tilbud til asylsøkere i lokalene.

Om aldershjemsplass
Opphold i aldersavdeling er for beboere som har behov for døgnkontinuerlig tilsyn, oppfølging og struktur for å ivareta egenomsorg.

Tilbudet kan være aktuelt for mennesker som opplever utrygghet, i eget hjem, og har moderat fysisk hjelpebehov.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.