Riksrevisjonen: Misvisende rapportering av bistandsmidler

penger regnskap

Støtte til utdanning har økt til rundt ti prosent av norsk bistand, men det er ikke nok relevant og pålitelig informasjon om resultatene. – Tilfeller av misvisende rapportering om resultater og lite informasjon om prosjektenes utfordringer kan gi Stortinget dårligere grunnlag for beslutninger om bistanden, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen overleverte Stortinget 7. mai en undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning.

Utenriksdepartementet og Norad gjør ikke nok for å sikre pålitelig og relevant informasjon om resultater. Bistandsforvaltningen gjør sjelden grundige vurderinger av prosjektenes måloppnåelse og av om rapporteringen fra de som mottar støtte er pålitelig. Svak rapportering om resultater ser ut til å bety lite i vurdering av videre støtte. Svakhetene gjelder særlig støtte gjennom multilaterale organisasjoner.

– For eksempel er utdanningsfondet REACH gitt 110 millioner kroner via Verdensbanken, uten at noen vet hva det har ført til. Det er kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke fulgte Norads råd om å avtale hvordan resultater skulle måles, sier Foss.

– Barn med nedsatt funksjonsevne er en viktig målgruppe for norsk bistand, men få prosjekter kan rapportere om antall barn som har fått slik støtte. Det er kritikkverdig at en politisk vedtatt prioritering ikke er fulgt opp bedre, framholder Foss.

Undersøkelsen viser at bistandsforvaltningen er blitt bedre til å planlegge bilaterale utdanningsprosjekter. Alle de undersøkte bilaterale prosjektene har et resultatrammeverk som viser hva som skal oppnås, og tildelingen av støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner er blitt mer systematisk og etterprøvbar.

Riksrevisjonen påpeker at det er gitt betydelig norsk støtte gjennom den multilaterale organisasjonen Unicef uten at vurderingene som ligger til grunn for støtten er samlet og systematisk dokumentert. I 2017 utgjorde bistand til utdanning 3,6 milliarder kroner, og over 900 millioner kroner av dette var støtte til Unicef.

I en internasjonal sammenligning av åpenhet om bistand er Norge på 35. plass av totalt 45 aktører. Utenriksdepartementet og Norad offentliggjør ikke all sentral prosjektdokumentasjon, og det som publiseres, er ikke samlet på ett sted.

– Også Stortinget har fått unyansert og dels misvisende informasjon om resultater, og utfordringer omtales nesten ikke. Det kan gi et dårlig grunnlag for beslutninger. Utenriksdepartementet bør etterstrebe å gi Stortinget en mer balansert og etterprøvbar rapportering, sier riksrevisor Foss.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.