Revisorforeningen: – Total avsporing i regjeringens forenklingsarbeid

revisorforeningen

Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. – Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar slikt passere, mener Revisorforeningen.

Personalforsikringer – gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring er skattepliktige naturalytelser. Nå blir det i tillegg fordelsskatt om arbeidsgiveren din har forhandlet frem lavere priser på forsikringene enn det du kunne oppnådd som privatkunde.  

– Dette er intet mindre enn en bombe for både arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Det gir økt skatt for de ansatte og et håpløst og fordyrende byråkrati hos arbeidsgiver. Mange av disse ordningene kan det dessuten være svært vanskelig eller umulig å verdsette. Vilkårlighet og økte kostnader blir resultatet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforforeningen, oppgitt.

– Om du som ansatt får rabatt på trening hos SATS, er fordelen skattepliktig om din arbeidsgiver har tatt initiativet til avtalen. Det gjelder også om arbeidsgiver ikke har betalt en krone for å få til avtalen. Er det derimot SATS som har tatt initiativet overfor din arbeidsgiver, er treningen skattefri. Dette er en helt absurd grensedragning, sier Hanstad.

– Privat bruk av bonuspoeng opptjent gjennom jobbreiser skal innrapporteres på det tidspunkt reisen bestilles. Dersom det er langt frem til reisen skal foretas, og den i mellomtiden avbestilles, må arbeidsgiver sende endringsmelding. Det enkleste og mest opplagte – at innberetning gjøres etter at reisen faktisk er gjennomført, er ikke lenger mulig, sier Hanstad.

– Når en ansatt mottar skattepliktige ytelser fra en tredjepart, er det ikke lenger tilstrekkelig at arbeidstakers opplysningsplikt tas inn i en arbeidsavtale. Skattedirektoratet presiserer at arbeidsgiver skal ha en «aktiv oppfølging». Hva i all verden ligger i det, spør Hanstad?

– Dette er total skivebom og en helt unødvendig komplisering som verken tar hensyn til regjeringens uttalte mål om forenkling eller praktiske utfordringer hos brukerne.

– Taperne i dette er i første rekke de ansatte. Merarbeid og økt risiko vil gjøre at arbeidsgivere i økende grad vil forby sine ansatte å benytte seg av fordeler fra en tredjepart. I tillegg øker fordelsbeskatningen på etablerte personalforsikringer.

– For arbeidsgiverne er dette nok et eksempel på at regjeringens forenklingsarbeid har sporet totalt av, avslutter Hanstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.