Rekord for petroleumsskatten i 2022

olje gass

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli 884 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Etter å ha innhentet oppdaterte tall fra oljeselskapene, er forventet petroleumsskatt for fjoråret oppjustert fra 739 milliarder kroner til 884 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 20 prosent. Tallene innebærer videre en mer en tredobling for petroleumsskatten fra det tidligere toppåret 2021.

– Skatteinngangen fra oljeselskapene har aldri tidligere vært i nærheten av så høy som nå. Årsaken til økningen er i hovedsak svært høye gasspriser i 2022. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt, siden olje og gass fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Forrige rekord var for inntektsåret 2021 da petroleumsskatten var 295 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (refusjon av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt) på 7 milliarder kroner. Se mer om friinntekt under fakta nedenfor.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går inn i Statens pensjonsfond utland, slik at inntektene kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Oljeselskapene som bedriver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales over seks terminer – tre i inntektsåret og tre i det påfølgende året. I fjor sommer ble det utskrevet terminskatt for inntektsåret 2022 med 739 milliarder kroner. Utskrivningen var basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene i juni 2022. Den utskrevne terminskatt kan endres før forfall for fjerde termin 1. februar i året etter inntektsåret. Det er i denne forbindelse innhentet oppdaterte tall fra selskapene og terminskatten er oppjustert til 884 milliarder kroner.

Oljeselskapene har allerede betalt inn 502 milliarder kroner av totalbeløpet på 884 milliarder kroner. Det gjenstår derfor 382 milliarder kroner å betale av petroleumsskatten for inntektsåret 2022. Dette skal betales i tre terminer i første halvår 2023.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.