Regnskap Norge vil ha flere ansatte i Skatteklagenemnda

regnskap norge

Skyhøy behandlingstid og diskriminering av saker kjennetegner dagens behandling av skatteklager. Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport om opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger. Særlig viktig blir det å få oppbemannet sekretariatet til skatteklagenemnda så fort som mulig.

I desember 2018 var det nesten 2 600 ubehandlede klager i sekretariatet, hvor flere hadde ventet på behandling i over ett år, opplyser Regnskap Norge.

I rettssikkerhet inngår «rimelig tid»
I begrepet rettsikkerhet ligger det blant annet at saken skal avklares innen rimelig tid. Når klagesaker blir liggende, må det innhentes nye  opplysninger, advokatutgiftene øker – i tillegg til den påkjenningen det er å ha en sak uavklart.

Forutsetningen om uavhengig klagebehandling brutt
Da den nye skatteklagenemnda ble opprettet i 2016 var en av forutsetningene at klagebehandlingen skulle skje i en uavhengig nemnd.

– Denne er allerede brutt, noe rapporten absolutt burde sett på, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

For å bøte på den lange saksbehandlingstiden ble det vedtatt i høst at Skattedirektoratet skulle være klageinstans for en del av sakene, blant annet klager som gjelder mindre beløp. I den forbindelse ble det ansatt mange nye jurister i Skattedirektoratet.

– Hvorfor ikke ansette i sekretariatet i stedet – for å ivareta garantien om uavhengighet? Det kan se ut til at det hele er en drakamp mellom skattedirektoratet og sekretariatet om ressurser og kompetanse, hvor konsekvensen er lang saksbehandlingstid som rammer skattyteren, sier Christine Lundberg Larsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.