Redusert skatt på jobbreiser under korona

flyplass

Ansatte kan under koronapandemien få dekket reiseutgifter som vanligvis er skattepliktige uten at det trekkes skatt av det. Svært mange arbeidstakere er for tiden plassert på hjemmekontor, for å hindre koronasmitten i å spre seg.

Det mange ikke er klar over, er at det får noen skattemessige konsekvenser som kan være gunstige for den ansatte.

– Hvis vi starter med det normale regelverket, altså det som gjaldt allerede før koronapandemien traff oss, så slår hovedregelen fast at vårt faste arbeidssted er der vi jobber flest dager i en kalendermåned. Jobber vi mest på hjemmekontor så blir boligen vår det faste arbeidsstedet i skattemessig forstand, forklarer Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Han legger til at det er mulig å ha flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold, men da må man reise i mer enn to uker sammenhengende til et annet sted enn det som er fast etter ovennevnte hovedregel. Slike reiser trenger ikke være innenfor samme kalendermåned.

Hvis hjemmekontoret nå har blitt det faste arbeidsstedet, får det noen følger for skatt på dekning av reiseutgifter.

– Vanligvis må arbeidstakere som får dekket utgifter for arbeidsreiser mellom hjemmet og jobben betale skatt av dette. Når hjemmet er fast arbeidssted, vil imidlertid reiser til arbeidsplassen, som nå er et midlertidig arbeidssted, kunne dekkes skattefritt. Dette vil da være å se på som yrkesreiser, sier Øren.

Alt som dekkes i forbindelse med slike reiser kan dermed dekkes skattefritt. Det kan være dekning av kollektivtransport, bompenger, fergeutgifter, parkeringsgebyr eller utbetaling av kilometergodtgjørelse.

I slike tilfeller er det normale regler og satser som gjelder, noe som betyr at arbeidsgiver kan dekke 3,50 kroner i bilgodtgjørelse skattefritt.

Det stopper imidlertid ikke der. Skattedirektoratet publiserte 31. mars 2020 en prinsipputtalelse som innebar en god del lempinger fra den normale skatteplikten i forbindelse med koronapandemien.

– Den konkluderer med at arbeidsgiver i visse tilfeller kan dekke faktiske merkostnader til en arbeidsreise skattefritt, som for eksempel bompenger, parkering, leiebil eller kilometergodtgjørelse. Det betyr at selv om man ikke har hjemmekontor, så kan enkelte reiseutgifter mellom jobb og hjemmet nå dekkes uten at det trekkes skatt av det, sier Øren. 

For at det skal være skattefritt må arbeidsgiver ta stilling til om følgende fire vilkår er oppfylt:

  • Tiltaket må være midlertidig
  • Tiltaket må være forholdsmessig (kost/nytte vurdering)
  • Tiltaket må være egnet til å begrense smitte
  • Tiltaket iverksettes for å opprettholde driften til arbeidsgiver under koronapandemien

Det innebærer at dersom en arbeidstaker ønsker å kjøre bil for å unngå smittefaren ved å reise kollektivt, kan kostnader relatert til bilkjøringen dekkes skattefritt av arbeidsgiver.

– Dette vil gjelde så lenge det er en reell smittefare forbundet med å reise kollektivt. Anbefalingene til FHI må i slike tilfeller kunne legges til grunn. Utgifter til bompasseringer og kilometergodtgjørelse for kjøring til og fra arbeidsplassen må også kunne dekkes skattefritt. Det er viktig å merke seg at dette kun vil gjelde de som vanligvis kjører kollektivt. Hvis det utbetales kilometergodtgjørelse kan dette gjøres etter fradragssatsen for arbeidsreiser, som er 1,56 kr per km, etter fradrag for de kostnadene den ansatte vanligvis har til kollektivtransport, sier Øren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.