Postkom går inn i Fagforbundet

fagforbundet

Postkoms ekstraordinære landsmøte sa ja til å gå inn i Fagforbundet fra 1. 1. 2020. Dermed vil Fagforbundet vokse med 17.600 medlemmer fra årsskiftet og vil ha knappe 390 000 medlemmer. Vedtaket ble gjort mot to stemmer.

Det ekstraordinære landsmøtet er slutten på en lang prosess der Postkom har vurdert ulike alternativer for framtida. Det ble tidlig klart at det beste for Postkom ville være å gå inn i et annet forbund.

Etter flere runder gikk landsstyret i Postkom inn for å bli en del av Fagforbundet, en uravstemning med høy deltakelse bekreftet resultatet og i dag har altså det siste og endelige vedtaket blitt gjort.

– Jeg er glad for at det er et samlet forbund som står bak beslutningen om å gå inn i Fagforbundet, sa forbundsleder Odd Kristian Øverland til landsmøtet. Han beskrev prosessen som hadde ført fram til vedtaket om at Postkom ikke var tjen med å fortsette alene, med redusert brevmengde, oppsplitting og konkurranse. Han avsluttet:

– Som en del av Fagforbundet skal vi markere oss faglig, politisk og organisatorisk. Vi skal gjøre Norges sterkeste fagforbund enda sterkere.

LO-leder Hans-Christian Danielsen hadde også noen ord til landsmøtet.

– Jeg er en av mange her i dag som føler vemod, vemod over lang historie er over at eg gammelt forbund helt tilbake til 1881 ikke lenger skal finnes i våre rekker. Samtidig føler jeg meg stolt over et forbund som følger med i tida, og med vilje til å forandre seg til medlemmenes beste, sa LO-lederen.

Mette Nord, Fagforbundets leder ønsket Postkoms medlemmer velkommen til Fagforbundet.

– Vi er ydmyke og stolte over at dere har tatt denne beslutningen. På vegne av hele Fagforbundet kan jeg love at vi skal gjøre vårt beste for å vise at vi er tilliten verdig.

– I begrunnelsen for å velge oss sier dere at helhetsvurderingen har avgjort. Dere peker på at kompetanse, fagligpolitisk styrke og størrelse har vært viktige grunner til å velge Fagforbundet. .Dere har også pekt på at mangfoldigheten og bredden i Fagforbundets arbeid og engasjement er noe dere kjenner dere igjen i. Fagforeningsarbeid handler om gjennomslag og innflytelse, og det gamle slagordet gjelder fortsatt: Sammen er vi sterke, sa Mette Nord.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.