Økt optimisme i boligmarkedet

nbbl

Forventninger om økt rente er ikke nok til å dempe husholdningenes tro på norsk økonomi og stigende boligpriser. Boligmarkedsbarometeret økte fra 11,8 til 13,5 i mai.

Dette kommer frem i den første trenden av NBBLs boligmarkedsbarometer. De tre første månedene som undersøkelsen er gjennomført viser en liten nedgang i april, men tydelig oppgang i mai.

Seks av ti forventer høyere boligpriser
Hele 59 prosent av husholdningene forventer stigende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som tror på boligprisoppgang har dermed økt mer enn fem prosentpoeng den siste måneden. Det er særlig i hovedstaden og på Østlandet at vi finner de største optimistene, hvor om lag syv av ti tror på stigende boligpriser.

Seks prosent av befolkningen tror at boligprisene blir litt lavere, mens kun 0,3 prosent tror på et betydelig prisfall. Mennene i undersøkelsen har noe større tro på stigende boligpriser enn kvinnene.

Syv av ti forventer økt boliglånsrente
Husholdningene innser at perioden med historisk lave renter går mot slutten. Hele 72 prosent forventer nå høyere rente i løpet av de neste 12 månedene.

Det er på linje med Norges Bank som forventer å øke styringsrenten på sensommeren, sannsynligvis i september.

Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben
Sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten har falt det siste året, det reflekteres ved at kun seks prosent av befolkningen oppgir at de er bekymret for å miste jobben det neste året.

– Vi ser noe større usikkerhet blant de yngste og på Sør- og Vestlandet, men det er nokså små utslag, sier Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.