Offentlig sektor: Over 300 brudd på arkivloven i 2019

arkiv nordland

Flere av bruddene øker faren for at viktig dokumentasjon kan gå tapt for alltid. Arkivverkets 60 tilsyn med statlige organer, kommuner og fylkeskommuner i 2019 avdekket over 300 brudd på arkivloven.

– Våre tilsyn viser at mange kommuner, og en del statlige etater, på vesentlige områder snart vil være ute av stand til å dokumentere hva de har gjort for innbyggerne. Det er kanskje vanskelig for folk å skjønne, men dette er et alvorlig samfunnsproblem. Hvis vi ikke får på plass bedre arkivrutiner og verktøy i det offentlige risikerer vi å miste viktig samfunnsdokumentasjon og muligheten til å ettergå beslutninger og maktutøvelsen i offentlige organisasjoner, sier riksarkivar Inga Bolstad om tallene.

– «Innbyggerundersøkelsen 2019», som er gjort av Kantar TNS for Difi, viser at tilliten til norske stortingspolitikere har falt kraftig. NAV-saken er et eksempel på hvor viktig det er å ha kontroll på egen dokumentasjon for å kunne ha tillit i befolkningen. Hvis det offentlige ikke greier å ivareta folks rettssikkerhet fordi dokumentasjon går tapt, vil tilliten fortsette å falle, sier Bolstad.

I kommunal sektor er det foreløpig avdekket 274 avvik. I statlig sektor er det foreløpige tallet 31 avvik. Det gir et snitt på henholdsvis 6,1 og 3,4 avvik per organ. Dette er en økning fra 2018, da Arkivverket gjennomførte 62 tilsyn og avdekket 248 avvik.

Det er grunn til å tro at tallene for 2019 vil bli høyere, da endelige rapporter fra seks kommunale og fire statlige tilsyn ikke er ferdigstilt per 14.01.2020. 

– Hvis kommunene ikke tar solide grep snarest, vil det gå utover rettssikkerheten til enkeltinnbyggere. Det vil være vanskelig å stille spørsmål ved, og få dokumentert hva som har blitt gjort i for eksempel barnevern og skole. Tilliten vil kunne fortsette å synke i hele befolkningen, fordi dokumentasjonen etter arbeidet ikke er til å stole på, hvis den finnes i det hele tatt, advarer Bolstad.

– Derfor jobber vi i Arkivverket hele tiden med å både passe på og samtidig utvikle nye, enklere løsninger for arkivering, legger Bolstad til.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.