Nye tall: Jurister jobber best skjermet

forfatter

Det er mange jurister som sitter i åpne kontorlandskap, fordi det kanskje sparer bedriften for noen kroner i kvadratmeter. Dette er et paradoks når undersøkelser slår fast at jurister jobber mindre effektivt på slike arbeisplasser.

«Mer à jour i jobben, kortere arbeidsdag og færre avbrytelser».

Dette er noen av tilbakemeldingene fra juristene som benytter seg av en skjermet arbeidsplass og hjemmekontor.

Tre undersøkelser, utført i samarbeid med Company Pulse, har nå kartlagt hvilke arbeidsplasser som fungerer best blant jurister.

– Endelig har vi solid dokumentasjon på hva som er den mest produktive arbeidsplassen; det er skjermet arbeidsplass, altså enekontor og hjemmekontor. Årsaken til det er lett å forklare; her er det færre avbrytelser og mindre støy, sier Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet.

For de juristene som ikke har tilgang på en skjermet kontorplass på jobben, viser undersøkelsene at de er mer effektive på hjemmekontoret.

– For de som er opptatt av høy produktivitet på arbeidsplassen er rapporten obligatorisk lesning. Den konkluderer med at de fleste jurister er mest produktive på enekontor og hjemmekontor, eventuelt i små kontorlandskap med god tilgang til stillerom, sier Hegerberg.

Dårligst resultater er det i store kontorlandskap. Årsaken er avbrytelser og støy. Resultatene er omtrent likelydende for stat, kommune- og fylkeskommune og privat.

Den store majoriteten av jurister er godt fornøyd med hybrid hverdag. De to største opplevde fordelene med hjemmekontor er spart reise og god konsentrasjon om arbeidsoppgaver.

– Rapporten er et varsku til de som er i ferd med å lage åpne kontorlandskap for å spare noen kroner i husleie. Konsekvensen kan bli lavere produktivitet, i alle fall på juristarbeidsplasser. Effektive ansatte er langt mer økonomisk lønnsomt enn innsparing i kvadratmeter, påpeker Hegerberg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.