Nye arkeologiske funn endrer norsk vikinghistorie

UiS

De første vikingkongene langs norskekysten satt på Avaldsnes i Rogaland. Nå har arkeologene funnet de storslåtte gravene deres.

– Dette er et spektakulært funn. Her er de første vikingkongene begravet, med stor brask og bram. En kan på mange måter si at vikingtiden i Norge startet her, sier arkeolog og førsteamanuensis Håkon Reiersen ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

En samling av flere tidlige skipsgraver viser at det var her de første vikingkongene levde, hundre år før Harald Hårfagre gjorde det til sin kongsgård.  

– Dette bekrefter at Avaldsnes var et viktig kongssete alt ved vikingtidens begynnelse. Tradisjonene og skikkene til disse vikingkongene på Avaldsnes har senere blitt kopiert av kongedynastier blant annet på Østlandet og i Danmark, sier Reiersen. 

I vikingtiden ble kongelige gjerne begravet i skip sammen med store verdier, som deretter ble dekket av store jordmasser. De tre gravhaugene på Karmøy: Storhaug, Grønhaug, og trolig også Salhushaugen, er fra slutten av 700-tallet, da de første vikingtoktene over Nordsjøen fant sted.

De storslåtte skipsgravene fra Oseberg og Gokstad i Vestfold har med sine velbevarte skip nærmest blitt et symbol på vikingtiden i Norge. Fram til nå har Osebergskipet blitt regnet som det eldste seilskipet fra vikingtiden. 

Ved nærmere undersøkelser av de bevarte delene av skipet fra Storhaug, fant doktorgradsstipendiat og maritim arkeolog Massimiliano Ditta ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger ut at også dette skipet hadde seil. 

– Vi vet fra før at Storhaugskipet ble bygget år 770, og er rundt femti år eldre enn Oseberg-skipet. Dermed er dette det eldste seilskipet vi kjenner til i Skandinavia nå. Det var seilskip vikingene brukte når de skulle ut på tokt, sier Ditta.

I Salhushaugen, som til nå har vært antatt å være en såkalt minnehaug uten grav, fant arkeologene spor av et rundt 20 meter langt vikingskip.

Funnet ble gjort ved bruk av georadar, som analyserer jordsmonnet uten at man trenger å ta et eneste spadetak. I etterkant kan en så verifisere resultateneved målrettet graving.

Ved samme metode har en nå også funnet flere rester av skipet, i tillegg til en ukjent småbåt i Storhaug. 

– Disse nye oppdagelsene er unike, og setter virkelig Rogaland på kartet som den mest sentrale regionen i vikingtiden, sier direktør Ole Madsen ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger samarbeider med Karmøy kommune om kongegravene ved Avaldsnes. Utgravingen, som pågikk i fjor sommer, ble muliggjort som følge av en større pengegave fra Per Sand.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.