Ny vind-skatt gir store inntekter til kommunene

energi strøm

En ny skattemodell kan gi kommunene i Norge en årlig inntekt på over to milliarder fra landbasert vindkraft.

I Statnett sine prognoser vil Norge måtte øke forbruket av fornybar kraft med 80 TWh for å fullelektrifiseres. Hvis landbasert vind bygges ut til å utgjøre 50 TWh av totalen, vil norske vertskommuner årlig kunne få 2,2 milliarder i inntekter. 

På oppdrag for Norsk Vind Energi, landets største private utbygger av vindkraft på land, har NyAnalyse beregnet hvordan inntektene til vertskommunene av landbasert vindkraft vil påvirkes hvis vindkraftutbyggingen skaleres opp. Rapporten til det samfunnsøkonomiske utredningsselskapet viser at de lokale inntektene inklusiv fylkene vil utgjøre 2,3 milliarder kroner årlig ved å bygge ut 50 TWh vindkraft på land. 

Partner og seniorøkonom Villeman Vinje peker på at rapporten viser hvor viktig fornybar kraft kan bli i utviklingen av morgendagens velferdssamfunn, i tillegg til klima-gevinsten. 

– Norge trenger mer fornybar energi for å nå klimamålene. Dersom mer av verdiskapningen kommer vertskommunene til gode kan det bidra til å dempe konfliktnivået. Kommuner vil kunne se vindkraft som en mulighet, ikke en ulempe, sier Villeman Vinje. 

Han påpeker at Norge har naturgitte forutsetninger for å spille en viktig rolle i omleggingen til fornybar energi. 

Nytt avgiftssystem
Til grunn for beregningene fra NyAnalyse ligger et forslag om innføring av tre nye skatteordninger for landbasert vindkraft, inspisert av beskatning av vannkraft. Den første av disse går ut på at en naturressursskatt omfordeles fra staten til kommunene.

Videre foreslås det konsesjonsavgift og konsesjonskraft til vertskommuner på landbasert vindkraft. Hensikten med konsesjonskraft er å bidra til stabile inntekter for vertskommunen ved at kraften selges eller benyttes for å tiltrekke seg bedrifter og arbeidsplasser. Konsesjonsavgift er ment å være en kompensasjon av lokale negative virkninger av vindkraft, og øker det samlede skattenivået for landbasert vindkraft.

– Skal økonomien omstilles til en nullutslippsøkonomi, slik både Regjeringen og opposisjonen er samstemte om, vil det kreve en drastisk omlegging av hvordan vi organiserer og innretter økonomien. Vindkraft på land vil kunne spille en sentral rolle i dette regnestykket, sier Vinje. 

Norges klimautslipp går i feil retning. Utbygging av vindkraft vil bidra til å snu dette. Statnetts modeller viser at en mer omfattende elektrifisering av Norge vil halvere dagens innenlandske klimagassutslipp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.