Ny undersøkelse: Troen på høyere boligpriser stiger igjen

bolig blokk leilighet

Boligmarkedsbarometeret bryter en fallende trend og stiger fra 0,9 i oktober til 2,6 i november. Den moderate oppgangen skyldes økt tro på stigende boligpriser, samt noe lavere renteforventninger.

Utviklingen indikerer fortsatt utflating i boligprisene, ifølge undersøkelsen utført av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Moderat optimisme
Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 44 prosent i oktober til 47 prosent i dag. Kun 13 prosent tror på boligprisfall. Boligprisforventningene bryter dermed den fallende trenden fra forsommeren og forventningene fremover er preget av moderat optimisme.

Befolkningen er fortsatt noe mer optimistiske på Østlandet. Faktorer som urbanitet, utdannelse, inntekt og belåningsgrad påvirker forventningene i mindre grad.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente
Norges Bank prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019. Det har de fleste fått med seg, og hele 82 prosent forventer økt boliglånsrente i løpet av det neste året. Det er likevel fire prosentpoeng mindre enn i forrige måling.

Alderen påvirker renteforventningene, og blant de over 50 år forventer 90 prosent økt rente. Tilsvarende forventer 66 prosent av de mellom 18-29 år økt boliglånsrente.

Stor jobbtrygghet
Kun fem prosent av befolkningen er bekymret for å miste jobben, om lag uendret fra oktober. Det gir optimisme i boligmarkedet. Tilstrekkelig jobbtrygghet er avgjørende for at unge førstegangskjøpere skal ta steget inn i boligmarkedet.

Svarene i undersøkelsen indikerer at boligkjøperne legger større vekt på fordelene ved jobbsikkerhet og lav arbeidsledighet, kontra ulempene ved økte lånekostnader.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.