Ny konsernorganisering i Storebrand

odd arild grefstad

Storebrand gjør nå endringer i konsernledelsen. Endringene skal rigge konsernet for bedre kundeopplevelser, økt tempo og lønnsom vekst.

Heidi Skaaret vil ta over som leder for det nye satsingsområdet Personmarked Norge (PM), som fremover også vil få ansvar for produktenhetene Sparing, Bank og Forsikring. Terje Løken vil lede det nye konsernområdet Digital & Innovation, som vil fokusere på innovasjon og utvikling av nye digitale løsninger. Tove Selnes vil lede People og går inn i konsernledelsen, og det samme gjør Trygve Håkedal som vil lede konsernområdet Technology.

– Med ny organisering ønsker jeg å legge til rette for økt tempo og kraft av den daglige kundekontakten. Samtidig skal vi utvikle nye løsninger og konsepter til privatkundene våre, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Konsernsjefen påpeker at både markedet og digitale løsninger er i sterk utvikling.

– Veldig mye går bra i dag i Storebrand, samtidig står vi midt oppe i store endringer. Fra et tidligere tyngdepunkt mot bedriftskunder og forbedring av soliditet, rigger vi oss nå for lønnsom vekst i et stadig mer individualisert sparemarked, sier Grefstad.

Ved å sette kundereiser og kundeopplevelser i sentrum skal Storebrand bygge prosesser og løsninger som leverer på de rette kundebehovene like bra som eller bedre enn de beste i verden – for eksempel ved å hjelpe kunder mot økonomisk frihet. 

Privatkundenes reise hos oss hopper mellom digitale og betjente flater. Kundeopplevelsen må forsterkes ytterligere med samarbeid og involvering på tvers av organisasjonen. Slik vil Storebrand tilpasse organisasjonen enda mer til kundenes behov.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.