Norsk kulturforum ute av statsbudsjettet – Lokal og regional kultur drastisk svekket

kalkulator

Norsk kulturforum har helt uten forvarsel blitt tatt ut av statsbudsjettet – til tross for flerårig solid flertall i Stortinget. Dette svekker den lokale og regionale kultursektoren drastisk. 

Regjeringen foreslår i budsjettproposisjonen å legge ned fagkapitler på 78-posten med benevnelsen Ymse faste tilskudd, og deriblant forslår de en overføring av driftstilskudd til en rekke organisasjoner på andre poster. Men Norsk kulturforum nevnes ikke og overføres heller ikke til noen ny budsjettpost.

– Norsk kulturforum ble i 2017 tatt av statsbudsjettet med bakgrunn i argumentasjonen om at våre medlemmer kommuner og fylkeskommuner selv skal finansiere organisasjonen som kompetanseorganisasjonen for den lokale kultursektoren.  Vi mente den gang, som i dag, støttet av et flertall på Stortinget, at det er ikke må ligge på våre medlemmers allerede hardt pressede økonomiske skuldre å sørge for at alle kommuner og fylkeskommuner får tilgang på kompetansemiljøer, sier generalsekretær Hege Knarvik Sande.

– Flertallet på Stortinget har med KrF i spissen argumentert siden 2017 at det er et statlig ansvar å sørge for nasjonale kompetansearenaer, også for kommunalt kulturansatte. For budsjettåret 2020 kom også en gledelig økning, arbeidet for den lokale kulturen over hele landet skulle styrkes, sier generalsekretær Hege Knarvik Sande. 

– Med et flertall gjennom fire år i ryggen må vi spørre oss om hvorfor Norsk kulturforum strykes fra budsjettet med samme argumentasjon som i proposisjonen for 2017. Hvem er det som egentlig styrer argumentasjonen i departementet – byråkratene eller politikerne?

– For oss er det også svært sjokkerende at Norsk kulturforum er strøket fra fast post på nasjonalbudsjettet uten forvarsel. Fjorårets økning var et positivt signal, og vi har satset stort, blant annet har vi planlagt landets første samlende arena for kulturpolitikk, Kulturytring Drammen, en sårt etterlengtet arena for å styrke hele landets kulturliv, fortsetter Sande.

– For små organisasjoner som oss får en slik avgjørelse dramatiske følger. Ikke bare for organisasjonen i seg selv, men for hele det nasjonale kulturlivet i landets kommuner gjennom arbeidet våre medlemmer og tillitsvalgte legger ned gjennom et driftsår.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.