Nordisk gjennombrudd for svanemerket renovering

svanemerket

Etter langt forarbeid kom endelig gjennombruddet for svanemerket renovering på Island og i Danmark. Når følger Norge etter?

Endelig er det klart for de første svanemerkede renoveringsprosjektene. Byggeaktører på Island og i Danmark var i spurtoppgjør og krysset målstreken helt på likt: På Island fikk Retir godkjent sin første svanemerkede renovering av et kontorbygg, mens danske Arbeidspensjonskassen PKA (med entreprenøren RG2) fikk lisens for renovering av et boligbygg.

– Opp gjennom årene har vi fått mye erfaring med Svanemerket på nybygg. Svanemerket er et kraftig verktøy for å drive lønnsomt, for når man er i forkant og godt forberedt, sparer man penger. Samtidig er det jo en uavhengig merkeordning, noe som i seg selv er en viktig kvalitet. Derfor er vi både glade for og stolte av å være med på et av de første svanemerkede renoveringsprosjektene i Norden, sier Jan Hedin, eier av RG2.

Oppskrift for redusert miljøbelastning
Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i hele Norden, stiller strenge og helhetlige krav til renoveringsprosjekter. Dette gir både lavt energiforbruk og godt inneklima i det nyrenoverte bygget. Svanemerket sikrer at alt avfall blir riktig håndtert og at nye byggevarer lever opp til strenge miljø- og helsekrav. Svanemerkets krav legger også stor vekt på gjenbruk av byggematerialer. 

– Vi må både redusere klimabelastningen vår og redusere mengden ressurser vi bruker, både for å stagge endringene og for å holde oss innenfor planetens tålegrenser. Skal vi lykkes med dette må vi få opp takten på renovering, ikke bare bygge nytt. Svanemerkets krav til renovering gir entreprenører og andre en oppskrift på hvordan konkrete prosjekter kan få til akkurat dette. Nå håper vi at norske aktører i byggebransjen følger etter sine nordiske kolleger, sier fungerende direktør i Miljømerking Norge, Anne-Grethe Henriksen. 

En svanemerket renovering garanterer at bygget:

  • Er like energieffektivt som et nybygg
  • Har et godt innemiljø og lave emisjoner av farlige kjemikalier
  • Har blitt miljøkartlagt og helse- og miljøfarlige stoffer og farlig avfall har blitt håndtert korrekt
  • Byggprodukter, materialer og kjemiske produkter oppfyller strenge miljø- og helsekrav
  • Renoveringen har fremmet gjenbruk av byggprodukter og materialer

Svanemerket renovering versus andre renoveringer:

  • Mer omfattende tilstandsanalyse og miljøkartlegging. Svanemerket krever kjemisk analyse av flere stoffer enn det som er vanlig i ordinære miljøkartlegginger, i tillegg til at grenseverdiene for uønskede stoffer er lavere enn myndighetskravene.
  • Det skal lages en plan for hva som skal bevares og gjenbrukes av bygningsdeler/materialer.
  • Svanemerket utfører 3. partskontroll av tilstandsanalysen, miljøsaneringsrapporten, fuktkartleggingen, avfallsplanen og sluttrapport for gjennomført sanering.
  • Kompetansekrav til miljøkartleggeren, fukt- og innemiljøsakkyndig.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.