NFF tar grep for å forhindre overgrep i barnefotballen

fotball

Norges fotballforbund inngår nå en samarbeidsavtale med Redd Barna for å forebygge og avdekke overgrep mot barn og unge. NFF: – Barna i norsk fotball skal være trygge i et godt sosialt fellesskap.

Ifølge generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna er det vanskelig å slå fast hvor mange barn som opplever seksuelle overgrep i løpet av oppveksten, og hun påpeker at mørketallene er store. 

– Idretten er en viktig arena der barn og unge møter voksne tillitspersoner som de kan søke hjelp fra, men og en arena der barn dessverre kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Derfor er det veldig gledelig at NFF tar dette på alvor og styrker arbeidet med å gjøre barn og unge trygge på trening, sier Lange. 

Hvert år deltar rundt 370 000 gutter og jenter i fotballaktivitet, og som landet største barneidrett har norsk fotball et særlig ansvar for å sikre barnas trygghet.  

– Barna skal være trygge i et godt sosialt fellesskap i fotballen. Det er prioritet nummer en og noe vi alltid har tatt på alvor. Samtidig er seksuelle overgrep mot barn et stort samfunnsproblem, og det er derfor naivt å tro at det ikke forekommer i fotballen og idretten. Våre klubber, som i all hovedsak er tuftet på frivillighet, trenger mer kompetanse på dette området. Vi er derfor svært takknemlig for å ha fått Redd Barna med på laget, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

Samarbeidspartnerne har over tid utviklet kurset «Trygg på trening med Redd Barna» til bruk for medlemsklubbene i NFF. Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke overgrep mot barn.  

– Et av de viktigste verktøyene vi kan gi de voksne er kunnskap om hva de skal se etter for å avdekke overgrep, og hva de skal gjøre ved mistanke om at et barn blir utsatt for skadelige handlinger. Vår erfaring er at når de voksne er trygge blir barna trygge, sier Lange. 

Partene vil i fellesskap jobbe for at klubber forbedrer sine rutiner, samt at kretsansatte klubbutviklere, klubbledere, trenere og foreldre får økt sin kunnskap og kompetanse om hva de skal gjøre. Kurset vil også inngå som del av NFFs kvalitetsklubbkonsept. 

– Fotballen er en fantastisk arena for tusenvis av barn over hele landet. For den store majoritet er fotball lik aktivitet, glede og felleskap. Men det hjelper ikke de som blir utsatt for overgrep. Gjennom dette samarbeidet skal vi over tid jobbe for at barn ikke opplever det barn aldri skal oppleve, sier Bjerketvedt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.