Nedturen i boligmarkedet kan være forbi

bolig blokk leilighet

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 5,9 i april til 11,5 i mai. Det kan indikere at nedturen i boligmarkedet allerede er forbi. – Nullrente og økt optimisme i arbeidsmarkedet sender forventningene til boligmarkedet opp igjen, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

NBBLs boligmarkedsbarometer måler folks forventninger til utviklingen i boligmarkedet. Koronaviruset og nedstengningen av norsk økonomi ga en brå nedgang i andelen som forventet stigende boligpriser det neste året. Allerede i mai er andelen som forventer stigende boligpriser på fremmarsj igjen. Andelen som tror på fallende boligpriser reduseres fra 41 til 26 prosent, og andelen som tror på boligprisoppgang øker fra 15 til 27 prosent. Resterende respondenter forventer uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Arbeidsmarkedet blir en nøkkelfaktor for utviklingen i boligmarkedet. Og interessant nok ser folkets forventninger ut til å være i strid med Norges Banks og SSBs prognoser om varig høyere arbeidsledighet. I mai var det syv prosent som fryktet å miste jobben, ned fra 11 prosent i april, mot et gjennomsnitt på seks prosent siste to år. Tiden vil vise om det er prognosemakerne eller folket som får rett.

Norges Bank reagerte resolutt etter at norsk økonomi ble nedstengt og styringsrenten ble kuttet fra 1,5 til 0 prosent. Fem av ti forventer nå uendret eller lavere boliglånsrente det neste året, mens fire av ti forventer en økning.

– Den store økningen i andelen som tror på stigende boligpriser må sees i sammenheng med forventninger til arbeidsmarkedet og rentebildet. Norges Bank forventer nullrente i hele prognoseperioden frem til 2024. Markedsledende boliglånsrente på 1,3 prosent medfører en månedlig rentekostnad på 2.500 kroner for et lån på tre millioner. Det blir det neppe noe boligkrakk med slike rammevilkår, avslutter Frengstad Bjerknes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.