Næringslivet trenger forutsigbar tilgang på rimelig kraft

elektrisitet

Regjeringen la nylig fram tiltak for å styrke den norske forsyningssikkerheten for kraft. Tiltakene skal lovfeste produsentenes ansvar for å sikre vann i magasinene. Med de nye kravene kan eksporten begrenses ved svært lav fyllingsgrad.

– Kraftkrisen er en stor utfordring for både forbrukere og næringslivet. Mange av Negotias tillitsvalgte er bekymret for konsekvensene de høye strømprisene vil ha for virksomhetene deres, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. 

Les også:  Strengere klimakrav til alle som skal ha oppdrag for Statens vegvesen

Vedvarende høye strømpriser kan svekkekonkurransekraften og mulighetene for vekst i mange næringer. I verste fall kan det framover komme store nedbemanninger og konkurser som et resultat av svært høye strømutgifter.  

– Vi forventer at regjeringen følger opp med mer treffsikre og forutsigbare strømtiltak for næringslivet. Den enorme inntjeningen myndighetene har på grunn av høye strømpriser må komme samfunnet til gode gjennom rettferdige støtteordninger, sier Paulsen.  

Les også:  Ny KPMG-rapport: Unødig kompliserte regler for akvakulturnæringen

Forutsigbar tilgang på rimelig kraft harlengevært et viktigkonkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv. 

– Regjeringen må ivareta kraftbehovene til norsk næringsliv og forbrukere bedre. Det er bra atregjeringen nå tar grep for å sikre en mer forutsigbar strømtilgang for norsk industri og næringsvirksomhet enn det vi har sett de siste årene, sier Paulsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.