Nå får du økt skatt på forsikringen din

regnskap norge

Ny ordning rammer alle som har forsikring gjennom jobben sin. Nå skal fordelen du må skatte av settes til hva du selv måtte kjøpe forsikringen for. Dette kan gi dobbel skatt, om ikke mer.

Tidligere har personalforsikringer blitt verdsatt til det arbeidsgiver har betalt for forsikringen. Prisen for dette er ofte langt lavere enn det du må betale som privatperson.

– For veldig mange vil endringen gi dobbel skatt. Jo eldre du er – desto høyere blir skatten. Dette gir helt urimelige utslag for de ansatte, mener administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

I tillegg vil arbeidsgivere få en massiv jobb med å finne ut hva det skattepliktige beløpet er. Disse beløpene fastsettes individuelt. 

– Det sier seg selv at dette blir utrolig komplisert. Mange forsikringer prises ut fra den forsikredes alder, kjønn, helsehistorikk og andre parametere. Mange av disse opplysningene har ikke arbeidsgiver. Dette er uholdbart, sier Lundberg Larsen.

Arbeidsgiver vil også belastes med økt arbeidsgiveravgift.

Alminnelige forsikringer som gruppelivsforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring inngår i den nye verdsettelsesmetoden.

En ny uttalelse fra Skattedirektoratet har satt søkelys på utfordringen arbeidslivet nå står overfor.

– Vi kan ikke se at Finansdepartementet har tenkt på disse konsekvensene. Dette rokker ved vel innarbeidede forsikringsordninger i arbeidslivet, og vil berøre de fleste. Vi forventer at politikerne tar grep og sørger for å videreføre tidligere praksis. Enn så lenge må arbeidsgivere likevel forholde seg til den kompliserte rapporteringsplikten myndighetene har bestemt, sier Lundberg Larsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.