– De som skal selge bolig går utrygge tider i møte

nbbl

Regjeringspartiene i kommunal- og forvaltningskomitéen gikk i dag inn for å fjerne avtalefriheten mellom kjøper og selger som man har hatt i Norge i uminnelige tider.

Dagens avhendingslov fra 1992 var i hovedsak en lovfesting av gammel praksis på området. Med mindre regjeringspartiene fristiller representantene sine ved voteringen over forslaget i neste uke, må man regne med at forslaget blir vedtatt.

Etter dagens lov vil ikke selger være ansvarlig for skjulte feil og mangler med mindre de koster ca. 5 % å utbedre. Etter forslaget vil en skjult mangel på mer enn 10.000 være noe selger må dekke dersom den oppdages i inntil fem år etter overtakelse av boligen. Det er ikke mer enn 0,2 % av en kjøpesum på 5 mill. kr.

Les også:  Dommerforeningen ber regjeringen respektere Fosen-dommen

– Forslaget representerer ikke bare en radikal endring fordi man fjerner den avtalefriheten man alltid har hatt mellom likeverdige parter, men også fordi det er en løsning som skiller seg sterkt fra løsningene man har valgt i andre land, sier direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, Henning Lauridsen.

Intensjonen bak forslaget er god; færre tvister mellom kjøper og selger. Det er sannsynlig at virkningen blir det motsatte. En senkning av terskelen for hvilke skjulte feil og mangler selger vil være ansvarlig for, vil føre til flere krav. Flere krav gir flere tvister. Man kan havne i diskusjoner om kjøperen hadde grunn til å forvente at den litt slitne boligen fra 1950 hadde mangler eller om hva det koster å utbedre dem. Landets advokater kan få gode tider.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.