Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse

Regnskap Norge

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen.

– Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Som bransjeorganisasjon for landets regnskapsforetak gjennomfører Regnskap Norge årlige en rekke undersøkelser. En av dem knytter seg til lønnsforhold og likestilling.

– Tallene vi har fått i år bekrefter bildet vi har sett over flere år. Noe av de viktigste, som vi er stolte av å kunne konstatere, er at dette er en bransje med reell likelønn. Kvinner og menn får betalt det samme for den samme jobben, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: 

– Det som forundrer og skuffer er når vi ser på kjønnsbalansen i ledende posisjoner. Utgangspunktet er at det er flere kvinner enn menn som jobber i denne bransjen. Da er det rart at det er flertall av menn i ledende posisjoner, både som daglig leder og styreleder. Vi ser for øvrig også at det er flere kvinner som jobber deltid også i denne bransjen.

– Både med tanke på likestilling, mangfold og representativitet ville det være naturlig å se mer kjønnsbalanse også i ledende posisjoner. Skulle vi lagt representativitet til grunn burde det faktisk være flere kvinnelige toppledere enn menn i bransjen, sier Regnskap Norge-direktøren: 

– Vi har ikke sett på årsaken til at tallene er som de er, men vi vil vurdere å gå mer i dybden for å avdekke sammenhengen. Skyldes dette at kvinner ikke tror de er kompetente? Skyldes dette at mannlige styreledere ansetter mannlige ledere – at glasstaket fortsatt gjør seg gjeldende? Eller skyldes dette rett og slett at kvinner ikke vil? Og hvorfor er det flere kvinner som jobber deltid?

Regnskapsbransjen er en bransje i vekst. Det er også en bransje preget av både bærekraft og teknologiutvikling – som er viktig for mange nye arbeidstakere. Da må vi vise at bransjen også er moderne og dagsaktuell, og gir like gode karrieremuligheter uavhengig av kjønn, avslutter Aale-Hansen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.