LESERINNLEGG: Sosialisme eller konservatisme?

oslo rådhus

Den senere tids utvikling, både økologisk og økonomisk har gjort det stadig tydeligere for flere mennesker at det nåværende økonomiske systemet ikke kan vare så mye lenger.

Den moderne kapitalismen har brakt frem mektige produktivkrefter, men har samtidig skapt en økologisk og en økonomisk krise. Klimakrisen lar seg vanskelig forene med en økonomi som krever årlig prosentvis vekst, men den økonomiske krisen kapitalismen har skapt er i bunn og grunn en ulikhetskrise.

Stadig færre sitter på en stadig større del av ressursene, og denne skjevheten at vi innenfor dagens system har et valg mellom en økologisk og sosial krise.

De 85 rikeste personene i verden eier i dag nesten like mye som den fattigste halvdelen av menneskeheten. Klasseskillene har nådd ekstreme nivåer. Man må selvsagt også være villig til å se på helt andre og nye forslag til løsninger på både økonomiske og andre samfunnsspørsmål.

Det viktigste er at de er demokratiske, og ikke bidrar til framveksten av skjevheter hva angår makt, innflytelse og økonomi, slik både dagens kapitalistiske system, og fortidens østblokk – kommunisme gjorde. Men ingenting er bedre enn demokratiske strukturer og løsninger som gror fram organisk nedenfra og oppover.

Vi må få til en kraftig omfordeling slik at de sosiale ulikhetene bekjempes. Den vestlige kapitalistiske verden har ikke klart dette. De gamle østblokk diktaturene (herunder Kina) klarte det definitivt heller ikke.

Er demokrati mulig så lenge de viktigste ressursene styres eneveldig av private særinteresser? I dag kan noen få finansfolk ta beslutninger som kaster millioner ut i arbeidsløshet og nød. Det er dypt udemokratisk.

Folkealliansen mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ er grunnleggende for et godt fungerende samfunn. Vi ønsker mest mulig demokratisering på alle samfunnsområder, og dette er ikke mulig uten ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og rettssikkerhet.

Uten hver enkelts demokratiske frihet, finnes det ikke noe demokratisk, fritt samfunn.
Kapitalistene ønsker en stat det det meste er privat. USA er et godt eksempel på en kapitalistisk stat der det er veldig store forskjeller på fattig og rik. Ulikheten i USA har kommet på nivå med en del utviklingsland, altså land som ikke engang er forbilder for Fremskrittspartiet.

Folkealliansen ønsker ikke et kapitalistisk samfunn der vi ikke lenger har noen velferdsstat og alt blir privatisert slik som i USA.

Folkealliansen ønsker et samfunn som er godt balansert med litt sosialisme og litt kapitalisme. Vi bør etablere en modell hvor forskjellige samfunnsformer kan eksistere side om side, der sosialismen
kan eksistere innenfor kapitalismen.

Alternativet til kapitalisme er demokrati. Vi trenger verken bankenes eller kommunistpartienes diktaturer, vi trenger et sosialkonservativt folkestyre. Folkealliansen vil kjempe for gode arbeidsvilkår og gode rettigheter for norske arbeidere. I arbeidslivet er kapitalismen stort sett til beste for eierne og ikke arbeiderne.

Det er kapitalismen som er årsak til all den arbeidsinnvandring vi har i Norge av utenlandske arbeidere på dårlige arbeidskontrakter som skyver norske arbeidere ut av arbeidslivet.

Folkealliansen er den norske arbeiders beste venn. Folkealliansen vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen og arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping. Folkealliansen er mot arbeidsinnvandring som fører til sosial dumping og vil derfor også si opp EØS avtalen. Takket være EØS er norske bygningsarbeidere, norske sjøfolk og norske oljearbeidere skjøvet ut fra norske arbeidsplasser.

Folkealliansen vil begrense bruken av midlertidige ansettelser og går derfor inn for å forby virksomheter som har som formål å drive med utleie av personell. Folkealliansen vil kjempe for å få tilbake norske arbeidere på norske skip og bli konkurranse dyktige innenfor EU-regelverkets grenser.

For Folkealliansen er kampen for å beholde norske ansatte på skip som seiler mellom norske havner, på ferger som anløper Norge og ikke minst i olje og gassvirksomheten meget viktig! Vi vil lovfeste minst 50% norske arbeidere på norske skip. Folkealliansen vil sloss for norske arbeidsplasser!

Folkealliansen vil stoppe stortingspolitikernes iver etter å privatisere og selge våre naturressurser, fellesskapets verdier. Folkealliansen vil bygge landet, ikke selge det. Vi ser muligheter i at vi eier i fellesskap. Tilgangen til naturressurser er jevnt fordelt i Norge.

Statlig eierskap gjør oss alle til medeiere. Vi eier i fellesskap og vi forvalter i fellesskap. For oss i Folkealliansen er det selvsagt at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Hos oss er jakt og fiske en folke aktivitet og ikke en rikmannssport. Det er ikke bekjentskaper eller lommeboka som skal få avgjøre om du får lov til å jakte eller fiske. Vårt felles eierskap i Statskog sikrer at mange jegere, fiskere og frilufts interesserte får gode opplevelser i skog og fjell.

På område etter område ser vi at Høyre, Frp og Venstre tar landet i en retning som innebærer mer privatisering, mer salg og mer konkurranseutsetting. Dette mener vi i Folkealliansen bærer helt galt av sted. Høyre, Frp og Venstre står for en annen politikk. De har som hovedregel at staten
Norge skal eie minst mulig, og at naturressursene skal selges. Dette er dårlig butikk!

Folkealliansen kan ikke plasseres politisk i henhold til den tradisjonelle blokktenkingen. Folkealliansen er et parti som vil bruke sosialisme der det er fornuftig og tenke i retning av kapitalisme der dette er fornuftig. Folkealliansen er et parti som vil unngå ytterpunktene til venstre og høyre i politikken.

Vi trenger en folkelig allianse som tar folk på alvor. Vi er en gjeng helt vanlige mennesker som har sett oss lei av hvordan ting blir styrt av våre politikere i dag. Folkealliansen setter ærlighet og redelighet i politikken høyt!

Vi er lei av politikere som ikke har respekt for folket og bare tenker på egne lønninger, pensjoner og etterlønnsordninger. Folkealliansen mener Norge trenger en ny kurs og ønsker å være med å styre Norge slik at landet vårt kan få en ny kurs og en bedre fremtid!

Folkealliansen er en folkelig allianse der de fleste skal føle seg hjemme. Konservative og sosialister, kristne og bønder med flere er hjertelig velkommen i vår folkelige allianse for sammen å skape en god fremtid for våre barn og barnebarn.

Dere finner mer informasjon om oss på http://folkealliansen.no

Per-Christian Stenvaag

Partileder Folkealliansen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.