LESERINNLEGG: Pensjonistene fortjener bedre pensjon!

skatt

I lang tid har politikere fra ulike partier snakket varmt om behovet for å øke minste pensjonsnivå og å fjerne underreguleringen av pensjoner. Likevel forblir det med tompraten.

Av Erlend Wiborg, leder av arbeids- og sosialkomiteen (FrP) og Kjell-Børge Freiberg, Stortingsrepresentant (FrP).

Fremskrittspartiet stemte imot pensjonsreformen i 2011. I pensjonsreformen bestemte de øvrige partier at pensjonistene skulle miste sin stemme i forhandlingene, men også at pensjonene skulle gis betydelig mindre årlig vekst enn for lønnsmottakere ellers. Over tid har det vist seg at modellen har gitt flere år med tapt verdi på pensjonen, og tapt kjøpekraft.

FrP har gjennom regjering klart å motvirke noe av tapet gjennom å få redusert avkortningen i pensjon for gifte og samboende, heve minste pensjonsnivå flere ganger og ikke minst redusere skattetrykket. Det er etter vårt syn likevel ikke nok. Pensjonistene fortjener en forutsigbar og stabil vekst i pensjonen.

FrP, SV og Pensjonistforbundet har derfor gått sammen og kommet frem til et forslag som vil stoppe dagens underregulering av pensjoner, og øke minste pensjonsnivå slik at mange eldre ikke skal måtte leve under fattigdomsgrensen lenger. I tillegg vil vi gi pensjonistene rett til å forhandle om midler til tiltak for eldre. Det mener FrP er rett og rimelig.

Den uverdige behandlingen pensjonistene har fått må ta slutt. Det er på høy tid at pensjonistene får ta del i landets velstandsutvikling. 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har erkjent at dagens reguleringsmodell ikke fungerer etter hensikten, og de har alle snakket varmt om at de vil bedre kårene for landets pensjonister. Likevel har de gjentatte ganger stemt mot eller blokkert en rekke av forslagene vi har fremmet gjennom årene. Det nye forslaget vi nå fremmer er et kompromissforslag. Det bør kunne samle et bredt flertall i Stortinget. Det er ikke FrPs primære modell, men vil sikre en betydelig bedre økonomisk vekst enn pensjonistene kan regne med om dagens modell videreføres. 

Politisk er det normalt langt mellom FrP og SV. I mange saker er vi politisk rykende uenig, men her er vi enige. Vi er begge lei av hvordan pensjonistene brukes i et politisk spill. Derfor har vi gått sammen i et forsøk på å forene partiene på Stortinget til et pensjonistforlik. Et forlik som pensjonistene vil tjene på.

Det fortjener landets nærmere en million pensjonister. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.