Politihøgskolen: 4063 søkte politiutdanning

utdanning

For tredje år på rad synker søkertallene til politiutdanning. Men det er likevel fortsatt mange som vil bli politi, og Politihøgskolen vil trolig også i år ha mange og svært godt kvalifiserte søkere i sluttfasen av opptaket.

Etter toppåret i 2016 har det vært et synkende antall søkere til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen. Nå er søkertallene tilbake på 2013/2014-nivå. Sammenlignet med fjoråret viser tallene for 2019 at det er 643 færre søkere totalt, og 609 færre som har politiutdanning som 1. prioritet, altså sitt høyeste studieønske. 

Les også:  Experis utvider kurstilbudet innen cybersikkerhet

Nedgangen utløser ikke stor bekymring ved Politihøgskolen.

– Det aller viktigste er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt i opptaket. Årets søkertall skal kunne gi oss det. Mye tyder på at nedgangen i søkerinteresse nok først og fremst er et resultat av usikkerhet knyttet til muligheten for jobb etter endt utdanning, sier seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Politihøgskolen.

Oversiktene fra Politifirektoratet viser at nyutdannet politi frem til nå har kommet i jobb. Men det tar tid – og det er usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. Bekymringene rundt jobbmuligheter har ført til mange medieoppslag, og alt dette kan samlet ha påvirket oppfatningen om politiyrket som et sikkert og trygt yrkesvalg.

Les også:  Livbøyenes dronning med ny rekord

Fra og med høsten 2018 ble opptaket til bachelorutdanningen redusert fra 720 til 550 studieplasser.Det betyr at færre søkere også konkurrerer om færre plasser. Det utredes videre på politisk hold om studentopptaket skal reduseres ytterligere, og om dette kan medføre færre studiesteder. Men her er intet vedtatt.

– Redusert studentopptak kan selvsagt ha påvirket søkerinteressen. Det kan være at noen da tenker at det kan bli vanskeligere å komme inn, og derfor heller søker annen utdanning. Men vi vet også at mange som søker politiutdanning er svært motivert, og søker uansett, fordi det er dette de virkelig vil. Vi mener derfor at usikkerhet rundt jobbmuligheter nok er en viktigere faktor for søkertallene enn antall studieplasser og studiesteder, sier Ann-Lisbeth Framaas.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.