LESERINNLEGG: Brannsikkerhet – verdiskapende eller meningsløst?

multiconsult

Siden 2013 har uavhengig kontroll av brannteknisk konseptprosjektering vært et forskriftskrav for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3. Hva er egentlig verdiskapingen samfunnet oppnår gjennom dette kravet? Bidrar kravet til å sikre personsikkerhet ved brann, eller færre forsikringsutbetalinger etter brann? Vi er usikre.

Av: John Erling Strand, Multiconsult, Avdelingsleder Spesialfag, Seksjonsleder Brannsikkerhet

I henhold til Byggesaksforskriften er Formålet med reglene om uavhengig kontroll er å bidra til å sikre kvaliteten på byggverk. Med hensyn til brannsikkerhet, vil vi da oppfatte at formålet er å oppnå et brannsikkert byggverk hvor personsikkerheten er god og risikoen for materielle tap er lav. Men sikrer vi kvalitet gjennom uavhengig kontroll brannsikkerhet når det er begrenset til kontroll av konsept? 

Hos mange prosjekterende aktører opplever vi at kvaliteten på den branntekniske prosjekteringen er bra. En positiv effekt av dagens kontrollregime, er at kvaliteten på prosjekteringen, særlig hos mindre foretak, har blitt bedre. Vi påpeker normalt få avvik, og det som eventuelt foreligger av mangler eller uklarheter løses normalt med enkle tiltak. Der vi ser flest avvik er i dokumentasjonen av fraviksanalyser, relatert til sjekkpunktene i HO-meldingen for uavhengig kontroll, HO 1/2012. Vi har et prinsipp om at eier av et bygg fortjener en god dokumentasjon på at brannsikkerheten i sitt bygg er ivaretatt og avvikene vil i så måte bidra til verdiskaping for eier. Det er imidlertid sjeldent at slike avvik oppleves å kunne føre til en faktisk bedre brannsikkerhet for bruker. 

Vi mener vi har et høyt fokus på kvalitet i vårt arbeid og har et solid kontrollsystem, men opplever at det er stor grad av tilfeldighet rundt kvaliteten på kontrollarbeidet når vi er ansvarlig prosjekterende. To like konsepter kan gjennom kontrollarbeidet ende med flere avvik i det ene tiltaket og ingen avvik i den andre. Satt på spissen, foretakene som prosjekterer leverer normalt et ok nivå, mens foretak som kontrollerer spiller bingo. Hva er så årsakene til dette? 

Vi tør å kaste ut en brannfakkel. Av de 96 foretakene som har sentral godkjenning for uavhengig kontroll brannsikkerhet er det 5 foretak som har høyere tiltaksklasse innen uavhengig kontroll enn de har for prosjektering og 9 foretak som kun har sentral godkjenning innenfor uavhengig kontroll brannsikkerhet, og ikke innen prosjektering. Hvordan kan foretak som ikke anses å ha kompetanse til å prosjektere, ha nødvendig kompetanse til å gjøre uavhengig kontroll som sikrer kvaliteten? Vi mener det er gjennom prosjektering man opparbeider seg den erfaringen og kompetansen som skal til for å kunne gi en verdiskapende uavhengig kontroll. Alt for ofte ser vi kontrollører uten brannteknisk utdannelse eller erfaring gjennomfører kontrollarbeidet. I andre tilfeller ser vi at noen aktører tilbyr all obligatorisk kontroll, det vil si alt fra brannsikkerhet til kontroll av utførelse konstruksjon og geoteknikk, utført av én og samme person. Ved disse tilfellene har vi liten tro på at kvaliteten sikres gjennom kontrollarbeidet, og for oss prosjekterende blir det ofte en tyngre prosess da kontrolløren ikke har tilstrekkelig kompetanse innenfor det som kontrolleres. Så hva er det i dagens kontrollregime for brannsikkerhet som bidrar til å sikre kvaliteten på byggverk? 

I noen tiltak stilles det krav om uavhengig kontroll av utførelse brannsikkerhet, og i noen ytterst få også kontroll av at brannkonsept er ivaretatt i detaljprosjekteringen. I disse tiltakene er det vi virkelig finner de avvikene som vi opplever faktisk kan spare liv og materielle verdier – dører og vinduer uten brannmotstand, manglende sprinklerdekning, feil markering av rømningsutganger med videre. De detaljprosjekterende har et stort ansvar med hensyn til brannsikkerheten i bygninger, men spørsmål vi mottar i våre prosjekter tyder på at kompetansen til de detaljprosjekterende når det kommer til branntekniske løsninger rett og slett er for dårlig. Det å stille krav til kontroll av detaljprosjekteringen vil kunne presse frem et kompetanseløft og samtidig sikre kvalitet. Hvorfor stiller ikke myndighetene oftere krav om denne typen kontroll?

Vi mener uavhengig kontroll brannsikkerhet ikke bidrar til å sikre kvalitet når det er begrenset til kontroll av konsept. Vi vil oppfordre myndighetene til å se på regelverket for uavhengig kontroll og opp mot sitt eget uttalte formål. Vi tror på at økt kontroll av at brannkonseptet er ivaretatt i detaljprosjekteringen og økt uavhengig kontroll av at utførelsen er i henhold til konsept og detaljprosjektering i mye større grad vil «sikre kvaliteten på byggverk» enn dagens kontrollregime. 

Få rådgiverne ut av stolen, til å se hva de faktisk prosjekterer og til å kontrollere at bygningene blir slik de prosjekterer!

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.