Lederne om regjeringsplattformen: – Pensjonssystemet må forenkles

lederne

Organisasjonen Lederne, som organiserer over 17 000 ledende ansatte i privat og offentlig sektor, støtter regjeringens forslag om et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjonsopptjening fra første krone.

Organisasjonen Lederne, som organiserer over 17 000 ledende ansatte i privat og offentlig sektor, støtter regjeringens forslag om et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjonsopptjening fra første krone.

Manglende opptjening
– Dette er helt i tråd med resolusjonen som Ledernes kongress vedtok i fjor høst. Vi har slått fast at pensjon er lønn, og at det er arbeidet man legger ned hver dag som danner grunnlaget for hvor mye man vil ha å rutte med når man går av med pensjon. Vi mener derfor at all lønn skal være pensjonsgivende, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

I Ledernes resolusjon heter det blant annet at mange ikke tenker på sin pensjon før det er for sent. Dessuten er dagens pensjonssystem relativt komplisert. I tillegg blir arbeidslivet mer og mer fleksibelt og ofte uforutsigbart for mange. Trygghet som arbeidstaker er selvsagt et gode, men både økt mobilitet og et mer fleksibelt arbeidsliv krever en opprydding i pensjonssystemet, heter det blant annet i resolusjonen

– Lederne er i utgangspunktet i mot midlertidige ansettelser, men realiteten er at mange arbeidstakere i deler av sin arbeidskarriere er midlertidige ansatte i mindre enn ett år hos samme arbeidsgiver, eller man i perioder av ulike årsaker jobber mindre enn 20 prosent stilling. I disse tilfellene får man ingen pensjonsopptjening. Det samme gjelder i offentlig sektor hvor det med de nye reglene kreves minst to år til sammen før man har krav på oppsatt pensjon., sier Ingvartsen, og legger til Lederne nå krever en opprydding og forenkling av pensjonssystemet, og at grunnprinsippet skal være at all lønn skal være pensjonsgivende fra første krone og fra første dag, uansett kontraktslengde og stillingsandel.

Forutsigbarhet
Lederne støtter regjeringens planer om å nedsette et partssammensatt utvalg hvis mandat blant annet skal være å legge vekt på en trygg og verdig alderdom gjennom en ansvarlig og forutsigbar økonomisk politikk, og å fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både offentlig og privat sektor, vel og merke dersom resultatet blir i tråd med ovenstående.

– I dette ligger også det er avgjørende å sette i verk tiltak for at eldre arbeidstakere kan stå lenger i jobb hvis man ønsker det, herunder å vurdere ytterligere heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Eldre arbeidstakere er en verdifull ressurs med mye kunnskap, kompetanse og erfaring, og samfunnet trenger arbeidskraft. Det er derfor helt nødvendig at det legges til rette for trygge og forutsigbare rammer for privat pensjonssparing og private tjenestepensjonsordninger, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.