Kvinnedagen 8. mars – Fortsatt mye å kjempe for

pensjonistforbundet

– Fremdeles er det et nokså stort likelønnsproblem i vårt land. For hver 100-lapp en mann tjener, får en kvinne 87,6 kroner. Og forskjellene vedvarer inn i pensjonsalder. Helga Hjetland er ikke i tvil: 8. mars er en viktig dag å markere i 2020, også for pensjonister.

Selv har hun lange tradisjoner for å markere 8. mars.

– Ja, jeg har gått i mine tog! Helt fra jeg var med på å arrangere det aller første toget under studietiden i Bergen. Kvinnene stilte opp, vi gikk i tog og det var helt fullt på Folkets Hus. Det var sang, jubel og taler – og kvinnfolk drakk pils rett fra flaska – noe som var uhørt i 1973, ler hun.

Interessen var vekket, etter det gikk hun i tog hvert år – og abonnerte på Sirene, bladet for kvinner som var opptatt av feminisme, likestilling og likeverd.

– Da jeg kom til Oslo i 1995 som leder i en fagforening med veldig mye damer ble det et godt samarbeid med andre deler av fagbevegelsen, som vi gikk i tog sammen med. Likelønn var den store parolen. Og det er fortsatt en viktig sak, understreker hun. Nå som engasjert sentralstyremedlem i Pensjonistforbundet – landets største interesseorganisasjon for pensjonister.

– Vårt arbeidsmarked er usedvanlig kjønnsdelt. Det er fortsatt flest kvinner i sykepleier- og læreryrket,  såkalte myke yrker, som slett ikke er myke, der lønnsnivået er lavt. Da blir også pensjonsnivået lavt. Jeg tenker det er viktig å snakke med våre døtre og barnebarn om pensjon, fulle stillinger og å tenke framover. Pensjonistforbundet har veldig god politikk fordi vi er opptatt av likeverd, like muligheter og like rettigheter – det er jo det likestilling handler om.

– Jeg er opptatt av at likestilling også handler om lik fordeling av makt og innflytelse – og at vi ser på hvem som er kaffekokere på medlemsmøtene våre. Jeg var forleden på møte i et lokallag der en kvinne på godt over 80 år reiste seg opp og var litt indignert – fordi kaffe- og matgruppene i foreningene stort sett består av kvinner. 

– Det kan være et veldig interessant tema å sette på dagsordenen– hvem tar ordet på møtene, hvem hører vi mest på, hvem kommer med forslag som vi tar til følge? Jeg tror fremdeles damer kan bli oversett eller usynliggjort når de hevder sine meninger, sier hun, og er glad for at Pensjonistforbundet i fjor laget temaheftet «Likestilling i pensjonsalderen», som grunnlag for diskusjoner lokalt.

Og heldigvis er det mange pensjonister som deltar i arrangementer på 8. mars.

– I Oslo og Bergen er det mange pensjonister som går i tog. Kvinner i alder 70 pluss, som meg, var med å starte den nye bevegelsen på 70-tallet. Vi satte søkelys på ulikhetene i samfunnet, både kjønnsrollemønster og maktfordeling. Abortspørsmålet og nemndene var også et viktig tema. Nå er vi pensjonister, og jeg håper vi får med oss våre døtre og barnebarn i kampen og bevisstgjøringen på hva likestilling handler om.

– Jeg oppfordrer dem som bor på steder der det blir arrangert møte, fest eller tog 8. mars om å møte opp og bidra med sine erfaringer og fortellinger. Og snakke om både det å velge yrke, stå i yrket og passe på pensjonen sin mens en er yrkesaktiv, sier Helga Hjetland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.