Har påvist 60 jervekull i år

Norsk institutt for naturforskning

I vår og sommer er det påvist 60 kull med jervevalper i de årlige hiregistreringene av jerv over hele landet. Det er en nedgang på tre kull sammenlignet med i fjor, viser tall fra Rovdata.

Hvert år gjennomføres en kontroll av kjente og nye ynglelokaliteter for jerv over hele landet med mål om å registrere årets jervekull. Feltarbeidet ledes av Statens naturoppsyn (SNO) mens Rovdata går gjennom og kvalitetssikrer datamaterialet i etterkant.

Årets resultat viser at antall jervekull har holdt seg stabilt de siste årene.

– Det er påvist henholdsvis 62, 63 og 60 dokumenterte og antatte jervekull i Norge de tre siste årene. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det er rovviltregion 8 (Troms og Finnmark) og region 5 (Hedmark) som har størst endring i antall kull fra i fjor til i år. I region 8 er det en nedgang på ni kull sammenlignet med i fjor mens det er en oppgang på ni kull i region 5. I region 7 (Nordland) ble det registrert en nedgang på fire kull, i region 3 (Oppland) en oppgang på ett kull, mens antall kull i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag ) var uendret.

Det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull er fordelt på fem forvaltningsregioner for jerv i Norge. Årets resultat ligger over det fastsatte målet i alle regionene, unntatt region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark).

Det vil variere hvor mange av de voksne tispene som føder valper det enkelte år, blant annet på grunn av alderen til tispene og tilgang på mat i perioden før ynglesesongen. Rovdata anvender derfor et gjennomsnitt av antall kull de tre siste årene når bestandsstørrelsen skal estimeres.

– Når vi ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av myndighet til rovviltnemdene, så er alle fem rovviltregionene på eller over bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.