Forbundsstyret i Postkom sa ja til fusjon med Fagforbundet

fagforbundet

Forbundsstyret i Postkom vil slå seg sammen med Fagforbundet. De to forbundene har dermed tatt et langt skritt på veien mot å bli ett forbund.

Spørsmålet om sammenslåing med et annet forbund ble reist allerede i 2016. Nå har altså forbundsstyret i Postkom gitt sitt råd til landsstyret. De går for Fagforbundet. 

Spørsmålet om å gå inn i et annet forbund skal til uravstemning blant medlemmene i Postkom i løpet av våren, men først skal landsstyret komme med sin anbefaling den 27. februar. 

– Vi venter spent på den videre prosessen og vil gjøre det vi kan for at medlemmene i Postkom skal føle seg ivaretatt og vel til rette i Fagforbundet. Vi ser at Postkom har tatt et langt skritt i Fagforbundets retning og håper en fusjon mellom de to forbundene blir det endelige vedtaket. Det gleder vi oss virkelig til, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

– Vi er veldige glade for at det ble et enstemmig vedtak fra forbundsstyret i Postkom. Det er et sterkt signal, sier Nord.

– Fagforbundet og Postkom kan gjøre hverandre gode på flere områder. For det første står vi i den samme politiske kampen knyttet til privatisering av offentlig finansierte tjenester og vi kan styrke forhandlingstyngden vår i Spekter. Vi ser dessuten at Postkom kan tilføre oss masse kunnskap om å håndtere store omstillingsprosesser i offentlig sektor, slår Fagforbundets leder Mette Nord fast.

Hun legger til at Postkoms medlemmer vil kjenne igjen forbundet sitt, også etter en sammenslåing. Posthornet vil fortsette å komme i postkassa, og medarbeidere og tillitsvalgte vil fortsette den gode jobben de gjør i dag. Selv om det er stor forskjell på størrelsen mellom oss i Fagforbundet og Postkom, er det to likeverdige parter som skal fortsette videre. Vi venter spent på den videre prosessen, avslutter Nord. 

Fagforbundet er Norges største fagforbund med rundt 367 000 medlemmer. Postkom (Norsk post- og kommunikasjonsforbund) har 17 500 medlemmer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.