Feil i utbetaling av pensjon viser behov for «slippen»

pensjon slippen

Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

Ett av argumentene mot å sende utbetalingsmeldingen i posten til de som ikke er digitale er at beløpet som utbetales fra Nav er det samme hver eneste måned. Denne saken viser at feil kan skje, og de som ikke er digitale får ikke informasjon om skattetrekket som er gjort.

– Vi vet ikke hvor mange som er rammet, men mange av de som mottar pensjon har lav inntekt i utgangspunktet. Og noen av disse vil heller ikke klare å logge seg inn på Navs nettsider for å finne ut hvorfor pensjonen har blitt lavere. Denne saken viser med all tydelighet behovet for at de som trenger det får «slippen» sin i posten, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

I følge Skatteetaten er det oppstått en feil i forbindelse med overgang til nye trekkoder, noe som har ført til for høyt skattetrekk for noen av de som får utbetalt uføretrygd, pensjon og andre ytelser fra NAV.

– Stortinget har vedtatt av «slippen» skal komme i posten for de som trenger de fra 1. juli. Vi forventer at Nav har satt i gang arbeidet med å registrere de som vil ha «slippen» sin slik at dette skjer etter Stortingets vedtak.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.