Endelig en egen stortingsmelding for handelsnæringen

virke

For første gang legger regjeringen fram en stortingsmelding om handelsnæringen. Regjeringen ønsker i meldingen å legge til rette for at vi får en sterk og konkurransedyktig handelsnæring også i fremtiden.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte pressen hos butikksjef Kathrine Madsen i Kiwi i formiddag og presenterte hovedtrekkene fra meldingen. Handelsnæringen er inne i en periode med store endringer og økt internasjonal konkurranse. Handelsnæringen er også en av de få næringene hvor du kan starte og jobbe deg oppover, uten formell utdannelse. Regjeringen vil løfte denne næringen.

– Dette er strålende nyheter for alle som driver med handel i Norge, og ikke minst alle som er ansatt i en handelsbedrift. I denne meldingen sender politikerne et tydelig signal om at de vil satse på dem, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Å få på plass en stortingsmelding for handelen, Norges største private sysselsetter, har vært høyt på prioriteringslisten hos Virke i lang tid. Nå har arbeidet båret frukter. Blant annet vil regjeringen utvikle et grensehandelsbarometer etter dansk modell. Det er et sterkt behov for økt kunnskap om omfanget av fysisk grensehandel og grensekryssende netthandel, hvilken effekter det har for norske handelsarbeidsplasser og hvordan norske særavgifter trigger handel fra utlandet.

– For å sikre norske handelsarbeidsplasser er det helt avgjørende at norske myndigheter har tatt inn over seg at handelsnæringen ikke er en skjermet sektor, men konkurrerer sterkt med utenlandske aktører. For å løse disse utfordringene, og samtidig bidra til at handelen fortsatt kan være en åpen og inkluderende arbeidsplass, trenger vi denne typen kunnskap, sier Kristensen.

Stortingsmeldingen om handelen viser betydningen norsk handel har for norske økonomi- og samfunnsliv. Den omhandler sentrale temaer som konkurranse, skatt, forbrukerspørsmål, kompetanse, rekruttering, handelslekkasje, digitalisering, transport og logistikk og miljøomstilling. Virke handel har hatt løpende og tett dialog med departementet siden arbeidet med stortingsmeldingen startet høsten 2017.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.