Arbeidstidsavtalen for lærerne forlenges

læring lærer klasse

KS er overrasket over lærerorganisasjonenes manglende vilje til å modernisere særavtalen.

– Verken daglig arbeidstid eller delingen mellom undervisning, planfestet arbeidstid og tiden lærerne selv råder over har vært tema ved disse forhandlingene. KS foreslo noen små, men viktige grep som ville bety mye i arbeidet med nytt læreplanverk som skolene nå skal i gang med. En ny innledning til avtalen og endret begrepsbruk ville ha støttet opp under intensjonene i nytt læreplanverk på en bedre måte enn dagens avtaletekst. Vi må dessverre bare konstatere at lærerorganisasjonene ikke ønsker å modernisere arbeidstidsavtalen, sier forhandlingsleder Hege Mygland.

Når KS likevel valgte å akseptere organisasjonenes forslag om videreføring av arbeidstidsavtalen uten endringer, forklarer Mygland det med at det var en løsning som gir ro i en tid hvor samarbeid rundt nytt læreplanverk er viktig.

KS foreslo at nyutdannede lærere skulle få redusert undervisning de første to årene, for å gi bedre plass til veiledning, samt planlegging og vurdering av undervisningen. KS mener at nyutdannede lærere har større behov for undervisningstidsreduksjon enn erfarne lærere på 57 år, og foreslo derfor en omfordeling av livsfasetiltaket i særavtalen.

– Også her må vi konstatere at lærerorganisasjonene ikke vil prioritere de nyutdannede lærerne ved å finne en helhetlig løsning. Deres krav om redusert undervisningstid ville påført kommunene store kostnader og utløst behov for mange nye lærere, sier Mygland. Dette ville ha kommet i tillegg til det behovet som lærernormen har utløst.

Under forhandlingene har KS også påpekt betydningen av godt fungerende profesjonsfellesskap hvor nyutdannede og erfarne lærere sammen kan reflektere over praksis, og av skoleledernes ansvar og rolle i profesjonsfellesskapet.

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet – SFS 2213 – videreføres for perioden 1.1. 2020 -31.12. 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.