8 av 10 foreldre heier på nye praktiske fag i ungdomsskolen

veidekke

Innen første mars skal landets 60.000 tiendeklassinger velge retning for videregående opplæring. I en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke, svarer syv av ti foreldre til 9. og 10. klassinger at innføring av praktiske fag vil gjøre ungdom bedre rustet til å velge mellom yrkesfag og studiespesialisering.

Hele åtte av ti foreldre mener dessuten at de nye praktiske fagene vil gjøre at ungdom trives bedre på skolen.

– Veidekke håper ungdommene legger egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og vi håper at mange velger bygg- og anleggsteknikk. Det er et økende behov for alt fra tømrere og betongarbeidere til maskinførere og asfaltarbeidere. Dette gjelder i distriktene, men i enda større grad i de store byene. Prognoser fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg viser at vi trenger 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030, sier konserndirektør Catharina Bjerke i Veidekke Industri.

Tilrettelegging for praktiske fag
– At regjeringen i 2019 innførte obligatorisk valgfagsordning med praktiske rettede fag i ungdomsskolen er veldig bra, for ikke alle er skapt for et teoretisk arbeidsliv innendørs. Vi må ta i bruk alt det gode norsk ungdom har av praktiske ferdigheter som en teoretisk skole ikke belønner. Og vi tror det er riktig å starte med tilrettelegging av praktiske fag lenge før ungdommen skal ta valget om videregående utdanning, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.  

Veidekkes undersøkelse viser dessuten at yngre foreldre (under 45 år) er mer positive til innføring av praktiske fag i ungdomsskolen enn foreldre som er eldre enn 50 år. Syv av ti foreldre under 45 år til 9. og 10. klassinger mener innføring av praktiske fag er positivt. Blant foreldre som er 50 år og eldre mener drøyt fem av ti det samme.

Behov for fagarbeidere 
Veidekke er ikke alene om å ønske at flere velger yrkesfag. Ifølge NHOs kompetanse-barometer 2019, oppgir over 60 prosent av bedriftene at de har behov for flere ansatte med yrkesfaglig utdannelse de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg samt elektrofag. 

– Skal bedriftene bidra til å løse store samfunnsutfordringer i årene som kommer, må vi ha et utdanningssystem som dekker kompetansegapet. Vi trenger unge og vi trenger erfarne, vi trenger fagfolk som har et seriøst arbeidsliv å forholde seg til og vi trenger at næringslivet satser på lærlinger og egne fast ansatte fagarbeidere, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.