75 mennesker druknet i 2021

redningsselskapet

75 personer omkom i drukningsulykker i 2021. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk er det en nedgang på 14 % sammenlignet med i fjor. Hele 60 % av de som omkom var 60 år eller eldre.

– De fra 60 år og oppover utgjør 22 % av befolkningen i Norge, og er dermed sterkt overrepresentert på drukningsstatistikken, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

– For å lykkes i arbeidet med å redusere antall drukningsdødfall i Norge i årene framover, er det helt nødvendig å bruke ressurser på tiltak som treffer den godt voksne delen av befolkningen, fortsetter Krangnes.

Nedgangen er størst i ulykker etter fall fra land. Det var også en nedgang i drukning i forbindelse med bading.

– Barn og unge mellom null og 25 år er vanligvis den gruppen som er mest utsatt for badeulykker, men i 2021 omkom ingen i denne aldersgruppen. Det er gledelig, sier Krangnes.

Halvparten av de som omkom i badeulykker i fjor var i 70- og 80-årene, noe som også har vært tilfellet i de foregående årene.

– Det kan være at noen stoler på ferdigheter de har hatt tidligere i livet, og overvurderer nåværende ferdigheter og fysikk. Internasjonal forskning viser også at underliggende sykdommer kan være medvirkende årsak til drukningsulykker i denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Samtidig økte antall drukningsulykker fra fritidsbåt med 25 %, fra 20 omkomne i 2020 til 25 i 2021. 

Ni personer druknet etter fall gjennom is. Det er tre ganger så mange som i 2020.  

– Vi må 30 år tilbake i tid til 1991, da ti personer omkom, for å finne flere drukningsulykker etter fall gjennom isen. Snittet er på tre – fire ulykker i året, sier Krangnes.

87 % av alle som druknet i fjor var menn, mens 13 % var kvinner. 4 % var barn og unge under 18 år. 

I Vestland og Troms og Finnmark omkom 13 personer i drukningsulykker i 2021. Tett fulgt av Viken med 12 drukningsdødsfall.

– Ser vi dette opp mot antall innbyggere i fylket, hadde Troms og Finnmark hele 5,3 drukningsdødsfall pr 100 000 innbyggere i 2021. Snittet i Norge var på 1,4, sier Krangnes. 

Kun én person omkom som følge av drukning i desember 2021. En mann i slutten av 60-årene ble funnet omkommet nærheten av en båt utenfor Namsos i Trøndelag.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.