629 millioner kroner til gode formål

musikk

Sparebankstiftelsen DNB har lagt frem sitt årsregnskap for 2017, stiftelsen bidro i fjor med 629 millioner kroner til allmennyttige formål.

Av bidragene gikk 390 millioner kroner i tildelinger til små og store prosjekter, 201 millioner kroner ble investert i kunst til norske museer og musikkinstrumenter, samt kartsamling til Nasjonalbiblioteket og 39 millioner kroner ble brukt til å skape aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer, blant annet kulturhuset Sentralen i Oslo.

Utbyttet fra DNB gir grunnlag for bidrag
Stiftelsen eier 8 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene er førende for hvor mye som kan brukes til allmennyttige formål. I 2017 mottok stiftelsen 741 millioner kroner i utbytte på DNB-aksjene. I 2016 var utbyttet fra DNB 687 millioner kroner.

– Vi forventer en videre økning i utbyttet fra DNB i årene fremover, og planlegger for en jevn økning i den allmennyttige aktiviteten, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Økonomisk resultat
Stiftelsens finansinntekter utgjør 1 818 millioner kroner i 2017, mot 1 183 millioner kroner året før. I tillegg til utbyttet fra DNB var dette verdiøkning og utbytte fra finansielle plasseringer på 1 077 millioner kroner.

Driftskostnadene utgjør 37 millioner kroner, noe som tilsvarer 5,9 prosent av formålskostnadene. I 2016 var driftskostnadene 35 millioner kroner.

Sparebankstiftelsen DNB fikk for 2017 et resultat på 1 351 millioner kroner, mot 744 millioner kroner i 2016. Stiftelsens regnskap presenteres i tråd med NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Dette innebærer at føring av midler til gaver og aktivitetstiltak synliggjøres som en del av stiftelsens resultater.

Bidrag til lokale og nasjonale prosjekter
En stor del av Sparebankstiftelsen DNBs virksomhet er å gi bidrag til lokale og nasjonale prosjekter, i all hovedsak basert på søknader. I 2017 mottok stiftelsen 2.935 søknader, og tildelte 390 millioner kroner til 960 ulike prosjekter. Tilsvarende tall for 2016 var 2.611 søknader, og 321 millioner kroner til 731 tiltak.

Siden starten i 2003 har stiftelsen gjennom tildelinger og investeringer brukt totalt 4,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.