Nordmenn kastet bort over en halv milliard strøm-kroner i 2018

strøm

Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året er det kunder med variabelpris på strømavtalen sin som i gjennomsnitt betalte 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.

Strømprisene økte i snitt med 50 prosent fra 2017 til 2018 på grunn av den kalde vinteren og den ekstremt tørre sommeren. Ifølge statistikk fra SSB, hadde i gjennomsnitt 690 995 norske husholdninger variabelpris på sin strømavtale i 2018 og de betalte i gjennomsnitt 10 prosent mer enn de som hadde spotpris samme år. Det innebærer at det totalt er blitt betalt 569 726 735 unødvendige kroner for strøm, ifølge beregninger av Zmarta. 

– De siste årene har andelen husholdninger med variabelpris på strømmen minsket, noe som er positivt, men altfor mange har denne uøkonomiske avtaletypen. Det er en avleggs avtaletype som ikke fyller noen funksjon for forbrukeren. Tvert imot gir den rom for at strømleverandøren kan sette høyere priser, sier Mattias Hallgrim, CMO på Zmarta Group. 

For et gjennomsnittshushold (14 000 kWh i årsforbruk) har variabelpris betydd en ekstra årskostnad på 810 kroner. Hadde kunder med variabelpris i stedet hatt en konkurransedyktig strømavtale med spotpris i 2018 hadde besparingen ligget på 1 542 kroner. Det betyr en total besparing på 1 076 076 606 kroner.

– Høye strømpriser skaper ofte mer oppmerksomhet rundt strømutgiftene, noe som vi tror er en forklaring på at andelen kunder med variabelpris har minsket i løpet av 2018. Men likevel har fremdeles en fjerdedel av de norske husholdene strømavtale med variabelpris. Både spotpris og fastpris er bedre i lengden, siden begge pristypene gir mer transparens ut mot kunden, avslutter Mattias Hallgrim.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.