Virke enige med LO og YS i hovedoppgjøret

avtale enighet

Etter effektive forhandlinger på nærmere 40 tariffavtaler, har Virke kommet til enighet med YS og LO i årets hovedtariffoppgjør.

Forhandlingene har i år blitt gjennomført samordnet, altså samlet med LO og YS fremfor med de enkelte forbundene.

– Jeg er tilfreds med resultatet i årets oppgjør. Det gir reallønnsvekst innenfor forsvarlig rammer, sier Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør i Hovedorganisasjonen Virke.

Årslønnsvekst på 2,8 prosent
Resultatet gir en samlet årslønnsvekst på 2,8 prosent, i tråd med resultatet fra frontfaget. Den økonomiske rammen dekker både lønnsmessig overheng fra tillegg avtalt i fjor, forventet lønnsglidning i år, tillegg avtalt mellom partene i årets oppgjør i tillegg til lønnstillegg som følger av garantilønnsbestemmelser i noen av Virkes overenskomster.

– Virke er lojal til frontfagsmodellen, men er samtidig opptatt av at profil og innretning på lønnstillegg må tilpasses våre tariffavtaler. Det har vi klart også i år, fortsetter Blyverket.

– Det betyr for eksempel at det i grossistoverenskomstene våre ikke gis noen generelle tillegg, på grunn av høye garantilønnsbestemmelser, sier hun.

AFP i privat sektor endres
I forkant av oppgjøret har Virke vært kritiske til hvordan AFP-ordningen fungerer. Blant annet er det paradoksalt at mange arbeidsgivere må betale inn i en pott som ikke nødvendigvis kommer deres egne ansatte til gode. Partene i privat sektor har nå blitt enige om å utrede en ny modell, med større sammenheng mellom det man tjener opp og det man får ut i AFP-ytelse. Utredningen skal være ferdig innen utgangen av året.

– Det er svært positivt at AFP-ordningen endres, slik at det som betales inn for arbeidstakerne kan følge dem videre i arbeidslivet. Vi vil delta aktivt i arbeidet som gjenstår, sier Blyverket.

Moderniserer tariffavtalene
I tillegg har Virke og Handel og Kontor (HK) gjennomført et større moderniseringsarbeid på Landsoverenskomsten, som er den største tariffavtalen i Virkes område. Hensikten er at reglementet skal være tilgjengelig digitalt, og forståelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker,

– Det er viktig arbeid som er gjort for at tariffavtalene skal fungere i hverdagen. Vi har også avtalt at arbeidet skal fortsette, og at forhold som gjelder netthandel også skal bli drøftet grundig, sier Blyverket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.