Vil prioritere store vannkraftprosjekter som gir regulerbar kraft

vannkraft

NVE venter vekst i konsesjonssøknader om større vannkraftprosjekter framover. Disse vil bli høyt prioritert hos NVE, fordi de bidrar med betydelig kraftproduksjon og viktig fleksibilitet til kraftsystemet.

– Vi må både styrke kraftbalansen og effektbalansen i Norge framover. Den regulerbare vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og bidrar til begge deler. Vi forventer en økning i slike saker framover, og vi vil prioritere disse høyt i vår saksbehandling, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

På bakgrunn av økte prisforventninger og omlegging til kontantstrømskatt forventer NVE flere konsesjonssaker innenfor regulerbar vannkraft framover. Det dreier seg både om opprustning, utvidelse og nye prosjekter. Grovt anslått er det i størrelsesorden snakk om i overkant av 2000 MW ny installert effekt, og potensielle produksjonsøkninger på 1- 2 TWh.

– I tillegg til regulerbar vannkraft vil vi også prioritere høyt vilkårsrevisjoner og saker som gjelder EUs vanndirektiv. Dette er saker som bidrar til å ivareta viktige miljøverdier og en god vassdragsforvaltning, sier Lund.

– Alle saker vi mottar vil bli behandlet, men med en økende saksmengde, er det enda viktigere å være tydelig på våre prioriteringer. Det har vi tidligere også vært for nettsaker. Nå gjør vi det samme for vannkraft, avslutter Lund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.