– Ulveavgjørelsen må ankes

ulv

Nylig kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Lagmannsretten kom til at anvendelsen av bokstav c er skjønnsmessig. Klima- og miljødepartementet hadde likevel ikke foretatt en tilstrekkelig konkret vurdering av hvilke offentlige interesser av vesentlig betydning som var aktuelle for de konkrete flokkene. 

– Det vil fremdeles være anledning til å ta ut revir slik at bestandsmålet kan etterleves. Vi forventer at avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett. Uansett, skulle dommen blir stående, må Klima- og miljødepartementet gå inn å gi en klar instruks om å utrede alle revirer slik at rovviltnemndene får tilstrekkelig grunnlag for sine vedtak, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

WWF ønsker også at Lagmannsretten skulle avgjøre om forvaltningen må endres, fordi de mener at bestandens overlevelse ble truet av vedtakene. De fikk ikke medhold i dette.

– Dagens forvaltning gjør ikke at bestandens overlevelse er truet, og vi er fornøyd med at dommen slår fast at dette ikke er tilfelle, sier Lars Petter Bartnes.

WWF anket også beslutningen om å ta ut 12 ulver utenfor sonen. De fikk ikke medhold i tingretten, og heller ikke i lagmannsretten.

– Dommen slår fast at streifulvene kunne felles fordi de var i beiteprioritert område. Det er viktig for å kunne opprettholde beitenæringen i disse områdene. Det handler om livskvalitet for de berørte så vel som dyrevelferd, sier Lars Petter Bartnes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.