Søndagsåpne butikker i Norge: En ekstra handlemulighet for travle livsstiler

Søndagsåpne butikker har gradvis blitt et bemerkelsesverdig fenomen i Norge, tiltrekkende seg økende oppmerksomhet de siste årene. Mens søndager tradisjonelt symboliserer ro og hvile, opplever noen det som praktisk å kunne utføre... Les mer »