Svak utvikling blant kvinnelige styreledere

team arbeidsplass

Kun 13,8 prosent styreledere i Norske aksjeselskap (AS) er kvinner, mens andelen kvinnelige styreledere i lag og foreninger er på 34 prosent. Det viser tall fra Brønnøysundregistrene.

– Våre tall viser at gapet mellom kvinner og menn i rollen som styreledere de siste 15 årene har blitt større. Det er bekymringsfullt, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk.

Bare 13,8 prosent av styreledere i norske AS er kvinner. For 15 år siden var andelen 10,4 prosent. Økningen har vært på kun 3,4 prosentpoeng.

Regjeringen vedtok i 2005 en lovendring som innebar et minimumskrav om 40 prosent kvinner i norske ASA-styrer. Det var forventet at det skulle ha effekt på andelen kvinnelige styreledere i næringslivet. Det har ikke skjedd.

– Andelen kvinnelige styreledere har ikke fulgt den takten vi kunne forvente etter at lovendringen ble innført, sier direktør Brekk.

Blant frivillige organisasjoner er andelen kvinnelige styreledere høyere.

De siste 15 årene har andelen kvinnelige styreledere i lag og foreninger økt med seks prosent. Det viser tall fra Brønnøysundregistrene.

– Våre tall viser en stabil utvikling mellom kvinner og menn i rollen som styreledere i norske lag og foreninger, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk. Han synes det er gledelig at utviklingen i andelen kvinnelige styreledere i frivillig sektor er positiv, men mener det ikke er grunn til å hvile på laurbærene.

En stor del av aktiviteten i idretts- og kulturnorge er basert på frivillighet.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at nesten fire av ti gründere i Norge er kvinner. Oslo var i fjor det fylket med størst andel kvinnelige gründere, mens Møre og Romsdal peker seg ut som det fylket med størst økning i andel kvinnelige gründere, med åtte prosentpoeng økning fra 2004 til 2019.

– Våre tall viser en jevn utvikling mellom kvinner og menn som registrerer enkelpersonforetak, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk.

I 2019 utgjorde kvinner 38,7 prosent av alle som oppretter enkeltpersonforetak.

– Vi skulle gjerne sett at andelen kvinnelige styreledere i aksjeselskaper var mer lik utviklingen i antall kvinnelige gründere, sier Brekk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.