Strengere klimakrav til alle som skal ha oppdrag for Statens vegvesen

statens vegvesen

Nullutslipp på kjøretøy og maskiner og mer effektiv drift er blant tiltakene som skal sørge for at Statens vegvesen når målet om 55 prosents reduksjon i klimagassutslippene innen 2030.

CO2-utslippene fra asfalt er redusert med 25 prosent og stadig flere ferjesamband går fra å være utslipps-verstinger til nullutslipp. Nå skjerpes klimakravene på alle områder innenfor drift og vedlikehold og utvikling av riksvegene.

Statens vegvesen har som mål å kutte både de direkte og indirekte klimagassutslippene fra anlegg, drift og vedlikehold med 55 prosent innen 2030.

Drift og vedlikehold og utvikling av vegnettet står for en betydelig andel av disse utslippene. Drift- og vedlikeholdsdivisjonen har derfor vedtatt en egen klimastrategi. Nå følges denne opp med en mer konkret klimahandlingsplan, som beskriver en rekke tiltak som må gjøres frem mot 2030 innenfor de ulike kontraktstypene. Tiltakene handler i stor grad om opptrapping av kontratskrav og tildelingskriterier som gir utslippskutt.

Statens vegvesenber nå om tilbakemelding fra leverandørbransjen på de konkrete forslagene i klimahandlingsplanen som er lagt ut i Doffin nylig.

– Vi har noenvegdriftskontrakter hvor entreprenøren har forpliktet seg til store utslippskutt. Nå skjerper vi kravene og tildelingskriteriene i samtlige kontrakter, sier direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo. 

– Vi ønsker en dialog om hvordan vi kan utforme kravene og tildelingskriteriene for å få størst mulig effekt, og vil også lytte til hva bransjen mener er realistisk, for eksempel når det gjelder innfasing av tunge nullutslipps maskiner. Samtidig må alle være forberedt på at vi står foran krevende utfordringer og at kravene i kontraktene skjerpes. Men det er helt nødvendig for å få ned klimautslippene, sier divisjonsdirektøren.

Drift- og vedlikeholdsdivisjonen vedtok sin førstekontraktsstrategi i 2020, og innførte klimakrav i mange kontrakter.

– Siden da har vi skapt oss noen erfaringer og testet ulike krav og anskaffelsesformer. Vi vil ha ulike verktøy i verktøykista for ulike kontraktstyper – kontrakter for vegdrift, asfalt og elektro er både like og forskjellige. Vi vil ha bransjen med oss for å finne og utvikle verktøyene som passer for de ulike kontraktstypene. Dette er spesielt viktig med tanke på de nye flerårige vegdriftskontraktene som starter fra 2025, sier Bjørn Laksforsmo.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.