Store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser

dagligvarer

Norgesgruppen får jevnt over bedre betingelser fra leverandører enn COOP og REMA 1000. For enkelte leverandører er forskjellene spesielt store. Det viser en kartlegging fra Konkurransetilsynet.

I juni 2018 fikk Konkurransetilsynet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å kartlegge dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Nå er resultatene fra tilsynets kartlegging klare. 

– Konkurransetilsynets kartlegging viser at det er store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Det er bra at vi nå får fakta på bordet, og at Konkurransetilsynet følger opp dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 

Konkurransetilsynets undersøkelse viser stor variasjon mellom leverandørene. Noen leverandører har små prisforskjeller, mens andre har store. I de aller fleste tilfellene er det den største kjeden som får de beste betingelsene. 

– Konkurransetilsynet har gjort en grundig jobb. Uavhengig av hvordan forskjellene i innkjøpspriser beregnes, viser kartleggingen at Norgesgruppen får bedre betingelser enn de andre kjedene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet. Kartleggingen er et viktig bidrag i dette arbeidet. 

I november 2018 ba regjeringen Konkurransetilsynet om å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen. Regjeringen og Stortinget fulgte opp dette med å styrke Konkurransetilsynet med 6,5 millioner kroner i 2019. I forslag til statsbudsjett for 2020 er det foreslått 8,5 millioner kroner til denne satsingen. 

– Satsningen gjør at tilsynet får økt kapasitet til å følge dagligvarebransjen ekstra nøye, uten at det går på bekostning av tilsynets øvrige arbeid. Satsningen er et målrettet tiltak for å styrke konkurransen i dagligvaresektoren, sier Røe Isaksen. 

Tirsdag 12. november var Konkurransetilsynet på uanmeldt kontroll hos flere av aktørene i dagligvarebransjen. Dette ble bekreftet av aktørene det gjaldt. Bakgrunnen er blant annet funn tilsynet har gjort i forbindelse med kartleggingen av innkjøpspriser. 

– Konkurransetilsynet håndhever konkurranseloven uten politisk innblanding. Tilsynet skal nå finne ut om loven er brutt eller ikke. Det gjør de på vanlig måte gjennom sine prosesser. Det er bra at tilsynet er en aktiv håndhever av konkurranseloven, sier Røe Isaksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.