Snart står slaget i Stortinget: Vil fjerne samordningsfellen

pensjonistforbundet

Offentlig ansatte født fra 1944 til og med 1962 taper tjenestepensjon jo lenger de arbeider etter fylte 67 år. Den såkalte samordningsfellen ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

17. november avgjør Stortinget skjebnen til alle dem som er rammet av denne urettmessigheten. Senterpartiet foreslår å endre samordningsloven.

Folk flest tror at formålet med pensjonsreformen er at folk skal arbeide lenger. Men samordningsloven innebærer at man kan tape hele tjenestepensjonen man har spart opp etter 30-40 års arbeid, dersom man jobber for lenge.


Senterpartiet støtter Pensjonistforbundet og vil fjerne samordningsfellen. Forslaget som skal opp til votering i Stortinget 17. november innebærer en lovendring som vil rette opp den uretten som flere tusen offentlig ansatte hittil har blitt utsatt for. Det vil også forhindre at fremtidige pensjonister født til og med 1962 vil oppleve det samme. Og det vil fjerne den negative effekten nåværende samordningslov har på arbeidslinjen, slik at flere vil ønske å arbeide lenger, i tråd med pensjonsreformens intensjon. 

Forslaget kommer til behandling i Stortinget 17. november. SV og Rødt støtter SP, men hvor står Frp og Arbeiderpartiet i saken? Kan det bli flertall for å rette opp denne urettmessigheten, en gang for alle?

– Vi håper også disse partiene ser den urettferdigheten ansatte i offentlig sektor blir utsatt for og at de støtter Senterpartiets forslag, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. Alle organisasjoner for ansatte i offentlig sektor og Pensjonistforbundet har protestert på denne samordningen av pensjon helt fra den ble lansert i 2010. 

Tusenvis av pensjonister har tapt store summer på å stå lenger i arbeid, slik samfunnet ønsker. Lovendringen foreslås å tre i kraft straks, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2011.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.