Skal styrke det internasjonale antidopingarbeidet

idrettsforbundet

Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge står sammen for å styrke det internasjonale antidopingarbeidet.

I september vedtok Idrettsstyret at de ville ta initiativ til et møte med WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge med mål om å ta en tydeligere og mer offensiv rolle i det internasjonale antidopingarbeidet. Tirsdag 18. desember møttes de tre partene.

– Vårt initiativ er tatt godt imot. Det er jeg veldig glad for, og det har vært jobbet godt på administrativt nivå og alle har bidratt inn i det som er en god felleserklæring om styrking av det internasjonale antidopingarbeidet, sa en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.

Fair play er helt avgjørende
Under møtet som ble avholdt hos Kulturdepartementet, sa idrettspresident Tom Tvedt at Fair Play er helt avgjørende for idrettens eksistens.

– Deltakere og tilskueren må ha tillit til at de beste utøverne vinner, og at verken doping eller kampfiksing påvirker konkurransene. I Norge har vi et godt antidopingarbeid. Både idretten, Antidoping Norge og myndighetene samarbeider for å bidra til en ren idrett. Vi er heldige som både har en engasjert Trine Skei Grande som kulturminister, og Linda Hofstad Helleland som barne- og likestillingsminister, som også er visepresident i WADA og som nå er nominert til det viktige vervet som WADAs neste president, sa idrettspresidenten.

Skryter av WADAs visepresident
Tvedt skryter av jobben Linda Hofstad Helleland gjør som visepresident i WADA.
– Helleland tok et klart standpunkt i RUSDADA-saken, og er det noe det internasjonale antidopingarbeidet trenger, så er det de som står rakrygget opp for de rene utøverne. Vi i Idrettsstyret har allerede uttrykt vårt støtte til Helleland da hun ble nominert, og vi har i dag gjentatt vår støtte til hennes kandidatur. Norsk idrett ser frem til et godt videre samarbeid, og ønsker henne lykke til i det viktige arbeidet, sier Tvedt.

Her følger punktene i Felleserklæringen mellom Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge:

Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge ønsker sammen å bidra til å styrke de internasjonale antidopingarbeidet. Doping undergraver idrettens kjerneverdier og truer dens integritet. Et godt og koordinert antidopingarbeid er derfor påkrevet. Det er avgjørende at alle utøvere skal være omfattet av et helhetlig, systematisk og harmonisert antidopingarbeid, som inngir tillit.

For å sikre et effektivt antidopingarbeid, vil vi sammen, og hver for oss, arbeide for et sterkt, uavhengig WADA med utøverne i sentrum.

Utøvernes innflytelse må styrkes, og de må sikres deltakelse i relevante beslutningsorganer, blant annet i WADAs styre.

Vi vil bidra til utvikling av frittstående, uavhengige nasjonale antidopingorganisasjoner som sikrer at etterretning, etterforskning, kontroll (inklusive prøvetaking) og påtaleavgjørelser på nasjonalt og internasjonalt nivå utøves uavhengig av idrettsorganisasjonene og myndighetene.

WADAs kjerneoppgave som regelverksutvikler og kontrollør av reglenes etterlevelse må kontinuerlig videreutvikles og styrkes i tråd med tidens krav.

Enhver som mistenkes for brudd på antidopingregelverket, skal være sikret en grundig og objektiv etterforskning, og en rettssikker prosess for uavhengige domsorganer som følger prinsippene for rettferdig rettergang, med en transparent og forsvarlig behandling på alle stadier i prosessen.

Det må etableres strukturer som forhindrer rollekonflikter i det nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet.

Idrettsorganisasjonene har ansvaret for å bygge kunnskap og øke forståelsen for fair play og antidopingarbeid blant utøvere og i egen organisasjon.

Myndighetene og idretten har ansvaret for å følge opp og finansiere sine antidopingforpliktelser.

Myndighetene har ansvaret for å følge opp sine antidopingforpliktelser gjennom sin tilslutning til Europarådets antidopingkonvensjon og UNESCOs konvensjon mot doping i idretten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.