Sjømatnæringen får bedre tid til å tilpasse seg etter brexit

Nærings- og fiskeridepartementet

Britiske myndigheter har i dag kunngjort at de vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll, herunder helsesertifikater ved import av blant annet sjømat. Dette vil gi norsk sjømatnæring mer tid til å tilpasse seg nye importkrav som Storbritannia innfører som følge av brexit.

– Storbritannias utmelding av EU vil føre til mer omfattende importkrav for den norske sjømateksporten, og det er viktig at vi finner gode løsninger slik at kravene i så liten grad som mulig blir til hinder for eksporten. Selv om vi var forberedt på at helsesertifikat skulle innføres fra 1. oktober er jeg glad for at Storbritannia nå velger å utsette fram til et bedre system er på plass, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Det er hensynet til næringslivet, behov for mer dialog med EU og andre lands myndigheter og forsinkelser som følge av pandemien som er årsaken til utsettelsen.

Norge har en god dialog med britiske myndigheter med sikte på å finne gode løsninger for den norske eksporten av matvarer og andre produkter av animalsk opprinnelse til Storbritannia etter brexit.

De nye importkravene, som var planlagt innført fra 1. oktober 2021, vil fases inn i løpet av første halvår 2022. Fra og med 1. juli 2022 må produkter av animalsk opprinnelse som importeres til Storbritannia, herunder norsk sjømat, gjennomgå full veterinær grensekontroll og helsesertifikater skal utstedes av Mattilsynet ved eksport.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.